Emisja głosu

Joanna StepienJOANNA STĘPIEŃ

Ur. W 1977 roku w Tarnowie. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną i Liceum Muzyczne w Tarnowie w klasie skrzypiec. Jest absolwentką Instytutu Muzykologii i Międzywydziałowego Studium Psychologiczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje jako dyplomowany nauczyciel muzyki. Od 2010 roku uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w ramach którego realizowała liczne warsztaty i kursy chórmistrzowskie. Z dziewczęcym chórem Allegretto, który założyła przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie zdobywała nagrody na konkursach i festiwalach. Przez 5 lat dyrygowała chórem i orkiestrą Capella Tarnovienses przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Od 2018 roku współpracuje z chórem Pueri Cantores Tarnovienses prowadząc zajęcia z emisji głosu. Ponadto wykłada teorię muzyki w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie.

 

JOANNA STAŃCZYKIEWICZ

Prowadziała zajęcia z emisji głosu z głosami chłopięcymi w od X 2015 roku do VI 2018 roku.

 

MAŁGORZATA WYSZOGRODZKA

Sopran liryczny. Ukończyła Tarnowską Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu profesor Jadwigi Baniowej, oraz Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie na wydziale wokalnym w klasie profesor Janiny Zathey. Jest również absolwentką Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Krakowie. Obecnie pracuje jako organistka w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Od lutego 2010 roku do września 2015 roku prowadziła emisję głosu w chórze Pueri Cantores Tarnovienses


AGNIESZKA STAŃCZYK

W latach 1992-1997 odbyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Wychowanie Muzyczne w zakresie dwóch specjalności: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych - w klasie prof. Ewy Michnik-Szynalskiej oraz muzyka szkolna - pod kierunkiem st. wykł. Teresy Arend. Uczelnię tę ukończyła z wyróżnieniem w 1997 roku uzyskując dyplom magistra sztuki. W latach 1998-2000 odbyła 2-letnie Studia Podyplomowe w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w latach 2004-2007 - Studia Podyplomowe z zakresu muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, a w 2007 roku w ramach tej samej uczelni ukończyła 2-letnie Studia Podyplomowe z zakresu teorii muzyki. 
W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu brała udział w wielu projektach, warsztatach muzycznych i sympozjach naukowych (m. in. Bachakademie Stuttgart; warsztaty dyrygenckie - Zakopane, Ravensburg; Psalmus Humanus - Budapeszt). Od 1997 roku jest zatrudniona w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie na stanowisku nauczyciela przedmiotów teoretycznych. Prowadzi także chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne działające na terenie szkoły oraz orkiestrę smyczkową, wraz z którą w 2005 roku odbyła tournee koncertowe do Montbéliard (Francja). Wiele razy była zapraszana jako członek jury w konkursach wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Współpracowała z różnymi chórami, między innymi z chórem Cantus z Woli Rzędzińskiej. Prowadziła emisję głosu w chórze Pueri Cantores Tarnovienses od września 2007 do stycznia 2010 roku.


ALICJA MIŚTAK

Z wykształcenia jest polonistą i logopedą. Ukończyła studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium filologii polskiej - 1977), oraz podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1987). Przez 26 lat (od września 1981 do czerwca 2007 roku) prowadziła w chórze emisję głosu z głosami chłopięcymi i męskimi.