Nasze nagrania

POLSKIE KOLĘDY

Veni Emmanuel
POLIFONIA A CAPELLA

CHRISTE ADORAMUS TE
Motety pasyjne

CANTATE DOMINO

LULAJŻE JEZUNIU
Kolędy i pastorałki

O GLORIOSA DOMINA
Chorał gregoriański 
* Motety
* Polskie pieśni maryjne

Grzegorz Gerwazy Gorczycki
COMPLETORIUM

MAGNIFICAT

ZA GWIAZDĄ