PRÓBY CHÓRU W CZASIE CORONAVIRUSA

+

12.09.2020 r.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE ZAJĘĆ

Chłopięcego Chóru Katedralnego

PUERI CANTORES TARNOVIENSES

W OKRESIE PANDEMII KORONAVIRUSA

 

W celu maksymalnego bezpieczeństwa chórzystów w czasie zajęć i z racji obostrzeń, które nas wszystkich obowiązują w czasie zajęć chórzystów:

 

1. Od dnia 18 IX 2020 r. tj. piątek (do odwołania) będziemy pracować tylko w małych grupach (do 20 osób) i każdy z chórzystów będzie mieć tylko jedną próbę w tygodniu.

 

2. W tygodniu będą mieć miejsce tylko próby głosowe, z których całkowicie zwolniony jest skład kameralny

(soprany: poniedziałek 18.00-19.30;

alty: środa 17.30-19.00;

tenory: wtorek: 17.30-19.00;

basy czwartek: 18.00-19.30)

 

3. Skład kameralny będzie przychodził tylko na próbę wspólną w piątek: 17.30-19.30 (jest on zwolniony z prób głosowych; soprany i alty ze składu kameralnego będą mieć próbę do 18.45)

 

4. Próby emisyjne zostają na razie całkowicie odwołane.

 

5. Do budynku, w którym pracuje chór (Dom Mansjonariuszy) mogą wejść tylko chłopcy (bez rodziców) po uprzednim założeniu maseczki - obowiązkowo. Oczekując na próbę przed budynkiem trzeba mieć także założoną maseczkę.

 

6. Po wejściu do budynku obowiązkowo wszyscy chórzyści (przy wejściu) dezynfekują ręce i będą mieć mierzoną temperaturę.

Nie podajemy sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu.

 

7. Do dezynfekcji rąk i otwierania drzwi nie używamy dłoni tylko łokcia.

 

8. Udają się oni prosto do sali prób i tam na swoim krześle wieszają swoje ubranie i na nim siadają (w sali będzie rozstawionych tylko 20 krzeseł z zachowaniem odległości). Nie będzie można przebywać na korytarzach.

 

9. Po wejściu do budynku salę prób opuszczamy tylko i wyłącznie w celu udania się do toalety. Przy wejściu do toalety i wyjściu trzeba ponownie zdezynfekować ręce.

 

10. Na pierwszych zajęciach wszyscy chłopcy otrzymają półprzybice na wyłączną własność, którą odtąd będą przechowywać w swoim segregatorze.

 

11. Półprzyłbicę będą chłopcy zakładać po rozpoczęciu próby i ściągać na końcu próby zmieniając maseczkę (pozostawiając ją na szyi) na pólprzyłbicę (i na końcu próby odwrotnie).

 

12. Wszystkie próby będą odbywać się w półprzyłbicach.

 

13. Po zakończeniu próby chłopcy będą wychodzić z sali i budynku pojedynczo, by maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt.

 

14. Rodzice będą mogli czekać na swoje dzieci wyłącznie na zewnątrz budynku.

 

15. Nie może przyjść na próbę lub na koncert chórzysta, który ma jakiekolwiek objawy grypowe (ból głowy, katar, ból gardła, ogólne osłabienie, stan podgorączkowy, kaszel itp) lub miał kontakt z osobą zarażoną przez ostatnie 10 dni.

 

16. W czasie koncertów będą obowiązywać takie same zasady jak wyżej podano (na razie będzie występować tylko skład kameralny).

 

17. Skład kameralny (na chwilę obecną) tworzą następujący chórzyści:

Soprany: Filip Jadczak, Nataniel Nowak-Marciniec, Bartosz Zuchowski, Antoni Breński, Szymon Brodowski, Paweł Surmacz

 

Alty: Maciej Różański, Maksymilian Rybak, Karol Ślazyk, Barlomiej Cyganek, Rafał Musiał, Krzysztof Rymek

 

Tenory: Krzysztof Rzepka, Łukasz Skubisz, Michał Szymaszek, Janusz Kaczówka, Piotr Soczek, Krzysztof Wojnarowicz,

Basy: Igor Kukliński, Michał Popera, Tomasz Wyczesany, Mikołaj Kapała, Michał Rymek, Grzegorz Wijas

 

18. Jeżeli ktoś nie może być na próbie składu kameralnego proszę to zgłosić najpóźniej 2 godz. przed próbą.

 

     DO ZOBACZENIA JUŻ W NOWEJ SALI !!!