Potrójnie Złoci Pueri Z Tarnowa

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTOES TARNOVIENSES został potrójnym złotym laureatem na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej, który odbywał się w Bratysławie na Słowacji w dniach od 6-9 grudnia 2018 roku. Chłopcy z Tarnowa wystąpili w trzech kategoriach: Muzyka Sakralna a'cappella, Chóry Jednorodne (skład męski chóru: tenory i basy) oraz Chóry Chłopięce. Międzynarodowe jury składające się z 6 członków ze: Słowacji, Singapuru, Niemiec, Rumunii, Polski i Litwy postanowiło przyznać złoty dyplom PUERI z Tarnowa we wszystkich trzech kategoriach. W Festiwalu brały udział chóry m.in z: Czech, Austrii, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Białorusi, Estonii czy Irlandii. Była to jubileuszowa 40 podróż zagraniczna Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES zwieńczona wspaniałym potrójnym laurem "Śpiewających Chłopców z Tarnowa".  Najbliższy koncert Bożonarodzeniowy Chłopięcego Chóru Katedralnego odbędzie się już 29 grudnia 2018 r (sobota) o godz. 18.45 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie oraz dzień później w kościele parafialnym w Piwnicznej o godz. 16.00.  ZAPRASZAMY!