Program obchodów

Jubileusz 25 lat działalności Chłopięcego Chóru Katedralnego 
PUERI CANTORES TARNOVIENSES

PROGRAM OBCHODÓW

Obchody 25-lecia działalności chóru przebiegać będą w dwóch wymiarach: kulturowym i liturgicznym. Wymiar kulturowy zaznaczy koncert w dniu 1 czerwca 2006, wymiar liturgiczny - uroczysta Mszą św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w dniu 27 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

Czwartek - 1 czerwca 2006 r.

O godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odbędzie się Koncert Jubileuszowy Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES. Koncert włączony jest w cykl imprez kulturalnych DNI TARNOWA, organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. 
Patronat nad koncertem objęli: Biskup Tarnowski Wiktor Skworc, Prezydent Miasta Tarnowa Mieczysław Bień, Starosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński. 
Koncert dedukowany jest pamięci Księdza Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, inicjatora powstania chóru.

Program koncertu

Marian Sawa - "Missa Claromontana" (chór, organy, kotły)
* Kyrie
* Gloria
* Psalm responsoryjny
* Alleluja
* Credo
* Offertorium
* Sanctus-Benedictus
* Agnus Dei
* Communio
Siegfried Karg-Elert - "Nun danket alle Gott" (organy)
Okolicznościowe przemówienia
Alessandro Scarlatti - "Exsultate Deo" (chór)
Feliks Nowowiejski - Psalm 136 "Ojczyzna" (chór, organy)

Wykonawcy:
Chłopięcy chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
Męski Zespół Wokalny "Concentus"
Ks. Grzegorz Piekarz - organy
Sylwester Malinowski - kotły
Koncert prowadzi Ks. Tadeusz Bukowski

Ks. Andrzej Zając - dyrygent

***

Wtorek - 27 czerwca 2006 r.

O godz. 18.00 uroczystej Mszy św. jubileuszowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Wiktor Skworc. Podczas Mszy św. Chór "Pueri Cantores Tarnovienses" wykona:

Flor Peeters - "Jubilate Deo" (chór, organy)
Marian Sawa - "Missa Claromontana" (chór, organy, kotły)
(Kyrie, Gloria, Credo, 
Psalm, Alleluja, Credo, Sanctus-Benedictus, 
Agnus Dei, Communio) 
Po Mszy św.

Feliks Nowowiejski - Psalm 136 "Ojczyzna" (chór, organy)

Ks. Grzegorz Piekarz - organy
Sylwester Malinowski - kotły

Ks. Andrzej Zając - dyrygent

**
Gościem honorowym będzie Prezydent Międzynarodowej Federacji
PUERI CANTORES - Joseph M. Torrents


***
Na jubileuszowe obchody serdecznie zapraszamy 
wszystkich byłych chórzystów
"Pueri Cantores Tarnovienses"