OŚWIADCZENIE

+

04.09.2020 r.

OŚWIADCZENIE

     Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES w dniach od 25-31 sierpnia 2020 r. przebywał na warsztatach muzycznych w Gródku n/Dunajcem (66 osób). Warsztaty zostały zorganizowane po konsultacjach z sanepidem i z zachowaniem wszelkich obostrzeń. Chłopcy nosili maseczki przed wejściem do pomieszczeń wspólnych były dezynfekatory, z których każdy z chłoców musiał korzystać, próby wspólne całego zespołu były odwołane (odbywały sie tylko próby głosowe z zachowaniem odległości, a w kaplicy chłopcy nie wykonywali żadnych śpiewów i obowiązkowo także nosili maseczki. Dodatkowo każdy z chopców miał mierzoną temperaturę rano i wieczorem. W czasie trwania warsztatów żadnych niepokojących objawów nie zauważono. Ośrodek był zamknięty dla gości z zewnątrz. W dniu 31 września powróciliśmy do Tarnowa dwoma autobusami (podobnie jechaliśmy do Gródka). W tym dniu rano także u wszystkich chłopców była mierzona temperatura - nie stwierdzono u nikogo stanu podgorączkowego lub wyższego.

     Po otrzymaniu we wtorek 1 IX informacji od jednego z rodziców chłopców, że syn ma stan podgorączkowy i po zrobieniu wymazu z wynikiem pozytywnym sanepid tarnowski nałożytył na wszystkich chórzystów wraz z dyrygentem kwarantannę (10 dni) w celu obserwacji ich stanu zdrowia.

     Wszyscy chłopcy na chwilę obecną czują się dobrze.

     Z poważaniem

ks. dr Grzegorz Piekarz

- dyr. PCT