Untitled Document
Dzisiaj: Data pl v0.2 - by KESS środa, 16 stycznia 2019 r.    Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
PL EN GER FRA ITA ESP

Untitled Document

Untitled Document
R E K R U T A C J A

We wrześniu każdego roku odbywa się rekrutacja do chóru. Przesłuchaniami objęci są chłopcy z klas trzecich ze wszystkich szkół podstawowych Tarnowa. Przeprowadzana jest w dwóch etapach:

ˇ Przesłuchania wstępne. Przeprowadza dyrygent chóru. Odbywają się podczas dowolnych lekcji po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrekcją szkoły. Przesłuchania te pozwalają na ogólne zorientowanie się o możliwościach chłopców do śpiewania w chórze. Chłopcy, którzy posiadają podstawowe predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu), otrzymują list do rodziców z prośbą o przyprowadzenie syna w jednym z kilku podanych terminów do sali prób chóru na przesłuchania kwalifikacyjne.

ˇ Przesłuchania kwalifikacyjne. Przeprowadza asystent do emisji głosu (Małgorzata Wyszogrodzka) w sali prób chóru. Celem tych przesłuchań jest w miarę dokładne zbadanie niezbędnych kwalifikacji chłopców, wymaganych do śpiewania w chórze (ogólna inteligencja, umiejętność skupienia uwagi, dokładne zbadanie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej, poczucia rytmu). Rodzice chłopców, którzy zostali zakwalifikowani do grupy kandydatów otrzymują list z zaproszeniem na przybycie zebranie organizacyjne. Odbywa się ono zwykle pod koniec września po zakończeniu przesłuchań.

ˇ Okres kandydatury trwa cały rok. W pierwszym semestrze zajęcia z kandydatami prowadzi Małgorzata Wyszogrodzka w poniedziałki i środy od 18.15 do 19.15. W drugim semestrze chłopcy zostają stopniowo wprowadzeni do grup emisyjnych sopranów i altów, oraz uczestniczą w próbach sekcyjnych. Formalne przyjęcie do chóru ma miejsce w czerwcu przed wakacjami.Aktualności:
 Untitled Document

POTRÓJNIE ZŁOCI
PUERI Z TARNOWA

Informacja o 1%


 

fb

 

 


Nasze nagrania:

 Untitled Document
POLSKIE KOLĘDY
"Veni Emmanuel"
POLIFONIA A CAPELLA
CHRISTE ADORAMUS TE
Motety pasyjneCANTATE DOMINOLULAJŻE JEZUNIU
Kolędy i pastorałkiO GLORIOSA DOMINA
Chorał gregoriański
* Motety
* Polskie pieśni maryjneGrzegorz Gerwazy Gorczycki
COMPLETORIUM
MAGNIFICAT
ZA GWIAZDĄ


 
Untitled Document
(c) 2006-2015 by PUERI CANTORES TARNOVIENSES