A R C H I W U M  2 0 0 9


Archiwum

Uroczystość Bożego Narodzenia, Suma Pontyfikalna

Tarnów, Bazylika Katedralna
25.12.2009 r. , godz. 10:30

Uroczyste wejście Biskupa do Katedry:
Dzisiaj w Betlejem (S. Stuligrosz)
Puer natus est nobis - introit: Missa in die
Wejście: Bóg się rodzi (Jerzy Kurczewski)
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (H. Paulmichl, W. Menschick)
Przygotowanie darów: Bracia patrzcie jeno (S. Stuligrosz)
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Komunia:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Cicha noc (D. Casmhore)
Uwielbienie: W żłobie leży
Po rozesłaniu: Podnieś rączkę (J. Kurczewski)


Msza św. w int. ks. prof. Andrzeja Zająca z okazji imienin

Tarnów, Bazylika Katedralna
29.11.2009 r. , godz. 10:30

Wejście: Niebiosa rosę
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Chwała: -
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (W. Menschick)
Przygotowanie darów: Ubi caritas (J. Berthier, harm.O. Faulstich)
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Komunia: Ecce nunc benedicite (G.G. Gorczycki)

Uwielbienie: Panie dobry jak chleb
Po rozesłaniu: Zdrowaś bądź Maryjo


Koncert „Completorium” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Zamość, Katedra Zamojska
22.11.2009 r. , godz. 19:00

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tarnowska Orkiestra Kameralna,
soliści:
Jolanta Kowalska - sopran,
Agata Piękosz - alt,
Szczepan Kosior tenor
Jarosław Kitala - bas
Wiesław Kaczor - pozytyw
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

więcej informacji >>>


MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH BISKUPÓW
DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Bazylika Katedralna
Środa 3. listopada 2009 r., godz. 18:00

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Racz wiekuiste
Panie: Missa „De Angelis“(W. Menschick)
Chwała: -
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (H. Paumilchl, W. Menschick)
Przygotowanie darów: Te lucis ante terminum (G.G. Gorczycki)
Święty: Missa „De Angelis“(W. Menschick)
Baranku Boży: Missa „De Angelis“(W. Menschick)
Komunia: Ave verum corpus natum (ant. Gregoriańska)
Organy
Uwielbienie: Panie dobry jak chleb
Po rozesłaniu: Wieczne odpoczywanie
Procesja z krypty: Salve Regina 


* * *
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES 
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent 
Sławomir Barszcz – organy 
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru

* * *


Koncert „Completorium” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Krynica, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
18.10.2009 r. , godz. 16.00

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tarnowska Orkiestra Kameralna,
soliści:
Jolanta Kowalska - sopran,
Agata Piękosz - alt,
Szczepan Kosior tenor
Jarosław Kitala - bas
Wiesław Kaczor - pozytyw
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Koncert „Completorium” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Bochnia, Kościół św. Pawła Ap.
17.10.2009 r. , godz. 19:00

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tarnowska Orkiestra Kameralna,
soliści:
Jolanta Kowalska - sopran,
Agata Piękosz - alt,
Szczepan Kosior tenor
Jarosław Kitala - bas
Wiesław Kaczor - pozytyw
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Koncert „Completorium” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Mikołów, Kościół XX Salwatorianów
11.10.2009 r. , godz. 18:00

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tarnowska Orkiestra Kameralna,
soliści:
Jolanta Kowalska - sopran,
Agata Piękosz - alt,
Szczepan Kosior tenor
Jarosław Kitala - bas
Wiesław Kaczor - pozytyw
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Koncert „Completorium” - Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Tarnów, Bazylika Katedralna
10.10.2009 r. , godz. 19:00

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tarnowska Orkiestra Kameralna,
soliści:
Jolanta Kowalska - sopran,
Agata Piękosz - alt,
Szczepan Kosior tenor
Jarosław Kitala - bas
Wiesław Kaczor - pozytyw
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej

Tarnów, Bazylika Katedralna
15.09.2009 r. , godz. 18:00

Wejście: Matko Bolesna (opr. Ks. K. Pasionek)
Panie: Msza Jubileuszowa (opr. Ks. K. Pasionek)
Chwała: Msza Jubileuszowa (opr. Ks. K. Pasionek)
Alleluja: Alleluja + werset (Paulmilch, Menschick)
Przygotowanie darów: Tota pulchra es Maria (G.P. Gorczycki)
Święty: Msza Jubileuszowa (opr. Ks. K. Pasionek)
Amen: po doksologii
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (opr. Ks. K. Pasionek)
Komunia: Jezusa ukrytego
Uwielbienie: Nunc dimittis (G.G. Gorczycki)
Po rozesłaniu: Ecce nunc benedicite (G.G. Gorczycki)


14.07.2009 r.

Litwa, Wilno, kościół p.w. Matki Bożej Wniebowziętej, Msza św. i koncert, godz. 19:00

MSZA ŚW.

Wejście: Serce mi każe spiewać (M. Gomółka)
Panie: Missa De Angelis (W. Menschick)
Przygotowanie darów: Omni die (G.G. Gorczycki)
Święty: Missa De Angelis (W. Menschick)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Missa De Angelis (W. Menschick)
Komunia: (z ludem)
Uwielbienie: Padajcie ludy (K. Kurpiński)

KONCERT

Schola gregoriańska
Victimae paschali laudes (sekwencja na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego)

Skład męski
Sepulto Domino (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

Chór mieszany
Missa Paschalis (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)
Kyrie
Gloria

Tota pulchra es Mariae (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

13.07.2009 r.

Łotwa, Ryga, kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej, Msza św. i koncert, godz.19:00.

MSZA ŚW

Wejście: Krzyżu Chrystusa (S. Ziemiański)
Panie: Missa De Angelis (W. Menschick)
Przygotowanie darów: Sicut cervus desiderat (G.P. da Palestrina)
Święty: Missa De Angelis (W. Menschick)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Missa De Angelis (W. Menschick)
Komunia: Padajcie ludy (K. Kurpiński)
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy

KONCERT

Schola gregoriańska
Victimae paschali laudes sekwencja na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Skład męski
Sepulto Domino (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

Chór mieszany
Missa Paschalis (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)
Kyrie
Gloria
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Tota pulchra es Mariae (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

12.07.2009 r.

Szwecja, Sztokholm, Nabożeństwo ekumeniczne na zakończenie kongresu godz. 11:00,
Solidenscenen, Skansen/ Djurgarden, dyrygent Elizabeth von Waldstein

(wspólnie ze wszystkimi chórami)
Church march (Janson/Nyberg)
Alta trynita beata (Anonim)
Kyrie (Leo Delibes)
Gloria (Leo Delibes)
Misericordias Domini (H.J. Botor)
Alleluja from Eastern church (Slavic origin)
Veni Sancte Spioritus (Otto Olsson)
Salus et gloria (Jan Sebastian Bach)
Instruments of peace (A.M. Hedin)
Sommarpsalm (Waldemar Ahlen)
Instruments of peace (A.M. Hedin)

11.07.2009 r.

Szwecja, Sztokholm, Msza św., Riddarholmen, godz. 17:00,
dyrygent: Elizabeth von Waldstein

(wspólnie ze wszystkimi chórami),

Instruments of peace ( A.M. Hedin)
Salus et gloria (Jan Sebastian Bach)
Kyrie (Leo Delibes)
Gloria (Leo Delibes)
Alleluja (H. Paulmichl/W. Menschick)
Credo śpiew gregoriański (et incarnatus est... � J. des Pres)
Misericordias Domini (H.J. Botor)
Sanctus (Leo Delibes)
Agnus Dei (Leo Delibes)
Ave verum corpus (Sven-Eric Erlo)
Magnificat (Berthier)
Salve Regina śpiew gregoriański
Gegrusset seist du Konigin (Anonim XVIII w.)
Instruments of peace (A.M. Hedin)

10.07.2009 r.

Szwecja, Sztokholm, Modlitwa o pokój godz. 15:00, Finńka kyrkan, Riddardholmen
dyrygent Elizabeth von Waldstein

(wspólnie ze wszystkimi chórami)
Da pacem (Franck
Instruments of peace ( A.M. Hedin)
Dona nobis pacem (Berthier)
Laudate Dominum (Berthier)
Kyrie from Eastern church (Slavic origin)
Alleluja from Eastern church (Slavic origin)
Siyahamba (Tradic African)
Vidi aquam (chorał gregoriański)
Misericordias Domini ( H.J. Botor)
Magnificat (Berthier)

10.07.2009 r.

Szwecja, Sztokholm, Msza św. w grupach językowych, katedra godz. 10:00,
dyrygent: Piotr Karwowski (wspólnie z polską federacją PC)
Śpiew na wejście: In virtute Crucis  - muz. Ks. Kazimierz Pasionek
Ordinarium: Missa "De Angelis", Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei  (Wolfram Menschick)
Psalm: Graduał: Christus factus est pro nobis  - schola
Alleluja: Alleluja z wersetem  - Henryk Jan Botor - z organami
Przygot. darów: Krzyżu Chrystusa - tekst i muzyka: Stanisław Ziemiański
Komunia św.: Antyfona: Per signum crucis  schola
Padajcie ludy  - Ziemiański - chóry
Organy
Po rozesłaniu: Misericordias Domini  - z organami (Henryk Botor)

08.07.2009 r.

Szwecja, Sztokholm, Ceremonia otwarcia 20:30, Solidenscenen, Skansen/Djurgarden,
dyrygent Elizabeth von Waldstein

(utwory wykonywane wspólnie ze wszystkimi chórami)
Alta trynita beata (Anonim)
Gaudeamus (Butz)
Jubilate Deo in voce laudis (Waldstein)
Church march (Janson/Nyberg)
Canticorum jubilo (Haendel)


Msza św. w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
Rynek Główny w Tarnowie,
11 czerwca 2009 r.

MSZA ŚW

Wejście:
Kłaniam się Tobie
Homo quidam (E. Gruberski)
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygotowanie darów:
Misit me vivens (E. Gruberski)
Z rąk kapłańskich
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Komunia:
Ave verum (chorał gregoriański)
Zbliżam się w pokorze
Dziękujemy Ci Ojcze nasz (ks. K. Pasionek)
Uwielbienie:
Cóż Ci Jezu damy

Procesja

Po rozesłaniu:
Boże coś Polskę
Laudate Dominum (Ch. Gounod/K. Pasionek)

Wykonawcy:

Chór Cantate Deo z par. Bł. Karoliny z Tarnowa (dyr. Ewa Świerczek)
Chór Mieszany Cantores Sanctae Familiae (dyr. Mariusz Łabędź)
Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (dyr. Ks. dr St. Garnczarski)
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Orkiestra Dęta Zakładów Azotowych w Tarnowie
Sławomir Barszcz � organy
Ks. Grzegorz Piekarz � dyrygent


Koncert na zakończenie XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej (31.V-7.VI)
Warszawa, Kościół św. Antoniego z Padwy
7. czerwca 2009 r

Schola gregoriańska

Victimae paschali laudes sekwencja z Niedzieli Zmartwychwstania

Skład męski

Sepulto Domino (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)
Ave Maria (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

Skład kameralny

Alma Redemptoris Mater (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
Sicut cervus desiderat (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
Serce mi każe śpiewać (Ps. 45.) (Mikołaj Gomółka)
Omni die dic Mariae (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)

Chór mieszany

Missa Paschalis (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)
- Kyrie
- Gloria
- Sanctus
- Benedictus
- Agnus Dei
Dignare me, laudare Te (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)
Tota pulchra es Mariae (Grzegorz Gerwazy Gorczycki)


Msza św. na zakończenie Sympozjum naukowego poświeconego
Bpi J. Stepie w 50 rocznice jego śmierci

Tarnów, Bazylika Katedralna
28 maja 2009 r. , godz. 18.00

MSZA ŚWIĘTA
Wejście: Zwycięzca śmierci
Panie: Missa De Angelis (W. Menschick)
Chwała: -
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygotowanie darów: Sicut cervus desiderat (G.P. da Palestrina)
Święty: Missa De Angelis (W. Menschick)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Missa De Angelis (W. Menschick)
Komunia: Agnus Dei (G.G. Gorczycki)
Organy - organista
Uwielbienie: Witam Cię witam
Procesja do krypty: Wieczne odpoczywanie
Po rozesłaniu: Witaj Królowo


Jubileusz 25-lecia parafii Św. Pawła Ap.
Bochnia, kościół par. Św. Pawła Ap.
24 maja 2009 r. , godz. 11.00

MSZA ŚWIĘTA
Wejście: Misericordias Domini (J.H. Botor)
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygotowanie darów: Jeden chleb
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Komunia: Sicut cervus desiderat (G.P. da Palestrina)
Literatura organowa - organy
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy
Po rozesłaniu: Alleluja (G.F. Haendel)
Literatura organowa - organy


Udział Chłopięcego Chóru Katedralnego 
PUERI CANTORES TARNOVIENSES w koncercie finałowym 
19 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej GAUDE MATER w Częstochowie, 
1-6 maja 2009 r.

F. Mendelssohna-Barholdiego – Oratorium „Paulus”
6. maja 2009, Filharmonia Częstochowska, godz. 19:00

Wykonawcy:

Bożena Harasimowicz-Haas – sopran
Ewa Marciniec – alt
Ryszard Minkiewicz – tenor
Robert Gierlach – bas
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru
Chłopięcy ChórKatedralny „Pueri Cantores Tarnovienses”
Ks. Grzegorz Piekarz – przygotowanie chóru
Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
Tomasz Bugaj - dyrygent


WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej
Bazylika Katedralna w Tarnowie
9 kwietnia 2009 r. godz. 18.00

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIETA
Wejście:In virtute crucis (ks. K. Pasionek)
W krzyżu cierpienie
Panie: Missa De Angelis (W. Menschick)
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Śpiew przed Ewangelią: Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Umycie nóg: Ubi caritas (O. Faulstich)
Gdzie miłość wzajemna
Sicut cervus desiderat
Przygotowanie darów: Jeden chleb
Per signum crucis (F. Durante)
Święty: Missa De Angelis (W. Menschick)
Baranku Boży: Missa De Angelis (W. Menschick)
Komunia: Jezusa ukrytego
Padajcie ludy (opr. A. Zoła)
Panie dobry jak chleb
Uwielbienie: Gloria Patri (V. Miskinis)
Procesja do ciemnicy: Sław języku tajemnicę
Powrót procesji: Kyrie (G.G. Gorczycki)


WIELKI PIĄTEK
Bazylika Katedralna w Tarnowie
10 kwietnia 2009 r. godz. 18.00


Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

LITURGIA

Wejście: w ciszy
Chwała Tobie Słowo Boże
Ewangelia: Męka Pańska według św. Jana - kantorzy
Vexilla regis prodeunt - schola gregoriańska Wisi na krzyżu Krzyżu
Chrystusa (S. Ziemiański) Komunia: Agnus Dei (G.G. Gorczycki)
Ludu mój ludu
Parce Domine (F. Nowowiejski) Witam Cię witam
Procesja do Grobu Pańskiego: Jezu Chryste Panie miły Powrót do ołtarza:
Sepulto Domino (G.G. Gorczycki)NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Tarnów, Bazylika Katedralna
12 kwietnia 2009 r. , godz. 10:30
Wejście biskupa do katedry: Alleluja z oratorium „Mesjasz” (G.F. Haendel)

MSZA ŚWIETA

Wejście: Wesoły nam dziś dzień nastał
Pokropienie: Dalsze zwrotki „Wesoły nam dziś dzień nastał”
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Sekwencja: Victime paschali laudes (greg.)
Śpiew przed Ewangelia: Alleluja (H.J. Botor)
Przygotowanie darów: Regina caeli (M. Sawa)
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek
Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczący
Utwór organowy 
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy 
Po rozesłaniu: Zwycięzca śmierci 

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES 
Ks. Grzegorz Piekarz – dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru 
Sławomir Barszcz – organy 

* * *


OPRAWA MUZYCZNA DO PREZENTACJI TRYPTYKU RZYMSKIEGO – Jana Pawła II 

Lipnica Murowana, 5 kwietnia 2009 r. Rynek – godz. 10.30

Program:

Chór 1: Kyrie – Grzegorz Gerwazy Gorczyczki
Tekst: I. Strumień (1. Zdumienie)

Chór 2: Sicut cervus desiderat – Giovani Pierluigi da Palestrina
Tekst: (2. Źródło)

Chór 3: Omni die Grzegorz Gerwazy Gorczyczki
Tekst: II. Medytacje nad „Księga Rodzaju” na progu Kaplicy Sykstyńskiej (1. Pierwszy widzący)

Chór 4: Suplikacje – Józef Świder
Tekst: (2. Obraz i podobieństwo, 3. Prasakrament)

Chór 5: Per signum crucis – Durante
Tekst: (Spełnienie – Apocalypsis)

Chór 6: Parce Domine – Feliks Nowowiejski
Tekst: (4. Sąd, Posłowie)

Chór 7: Ubi caritas – O. Faulstich
Tekst: III. Wzgórze w krainie Moria (1. Ur w ziemi chaldejskiej)

Chór 8: Agnus Dei – Grzegorz Gerwazy Gorczyczki
Tekst: (2. „Tres vidit et unum adoravit”, 3. Rozmowa ojca z synem w krainie Moria)

Chór 9: Gloria Patri – Vytautas Miskinis
Tekst: (4. Bóg przymierza)

*   *   *
 

Aktor: Adam Ferenc z Teatru Wielkiego w Warszawie
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru
 

*   *   *

MSZA ŚW. W 19 ROCZNICĘ ŚMIERCI BISKUPA JERZEGO ABLEWICZA
połączona z przeniesieniem do Katedry ciał Biskupów Tarnowskich 
Bazylika Katedralna 
Wtorek, 31 marca 2009 r. godz. 18.00

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: In virtute crucis (ks. Pasionek) 
 Wieczne odpoczywanie
Panie: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Śpiew przed Ewangelią: Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Przygotowanie darów: Racz wiekuiste
Święty: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Baranku Boży: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Komunia: Agnus Dei (G.G. Gorczycki)
Resonet in laudibus (B. Pękiel)
Uwielbienie: Witam Cię witam
Ostatnie pożegnanie:
Przybądźcie z nieba (Rytuał Pogrz.)
                                                            Niech aniołowie zawiodą Cię do raju (Ryt. Pogrz.)
Procesja do krypty:
Sepulto Domino (G.G. Gorczycki)
Przejście do zakrystii: Salve Regina 

*   *   * 

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz – organy
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru
 

*   *   *


KONCERT KOLĘD
Klasztor SS. Karmelitanek w Tarnowie
Sobota 18 stycznia 2009 r. godz.16.00


I. Schola gregoriańska

Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. Chór kameralny

Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich

III. Chór męski

Czemu płaczesz rzewnie – M. Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland 

IV. Chór mieszany

Cicha noc - D. Cashmore
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Narodził się Jezus Chrystus – Marcin Łukaszewski
Bóg się rodzi – Jerzy Kurczewski


* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru

* * *


KONCERT KOLĘD
Bazylika Katedralna w Tarnowie
Sobota 10 stycznia 2009 r. godz.18.45

I. Schola gregoriańska

Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. Chór kameralny

Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich
Nuż my dziś krześcijani - ze zbiorów staniąteckich 

III. Chór męski

Czemu płaczesz rzewnie – M. Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland 

IV. Chór mieszany

Cicha noc - D. Cashmore
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Narodził się Jezus Chrystus – Marcin Łukaszewski
Bóg się rodzi – Jerzy Kurczewski

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru

* * *UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Bazylika Katedralna
Wtorek, 6 stycznia 2009 r. godz. 18.00

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Mędrcy świata
Panie: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Chwała: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (H.J. Botor)
Przygotowanie darów: Anioł pasterzom mówił
Święty: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Baranku Boży: Missa „De Angelis“ (W. Menschick)
Komunia: W żłobie leży
Resonet in laudibus (B. Pękiel)
Uwielbienie: Jezusa narodzonego
Po rozesłaniu: Bóg się rodzi

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz – organy
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru

* * *


KONCERT
Koncert Bożonarodzeniowy z okazji XI rocznicy konsekracji
Jego Ekscelencji Wiktora Skworca Biskupa Tarnowskiego
Aula WSD w Tarnowie, 
5 stycznia 2009 r.  godz. 18.00

Wykonawcy:
Chłopięcy Chór Katedralny PCT
Tarnowska Orkiestra Kameralna
dyr. ks. G. Piekarz

PROGRAM KONCERTU

I. Schola gregoriańska
Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. Chór kameralny
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich

III. Chór męski
Czemu płaczesz rzewnie – Marian Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland

IV. Chór mieszany
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland

V. Orkiestra
Corelli - Concerto grosso „Na Boże narodzenie”

VI. Wspólnie (Chór Orkiestra Goście)
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński

- Życzenia dla Biskupa 

Bóg się rodzi – Jerzy Kurczewski


IX Euroregionalny Koncert Kolęd w Krośnie
Bazylika p.w. św. Trójcy
3 stycznia 2009 r. godz. 16.30

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Dyrygent: ks. Grzegorz Piekarz
Emisja: Agnieszka Stańczyk

PROGRAM KONCERTU

I. Schola gregoriańska
Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. Chór kameralny
Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich

III. Chór męski
Czemu płaczesz rzewnie – M. Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland

IV. Chór mieszany
Cicha noc - D. Cashmore
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Narodził się Jezus Chrystus – Marcin Łukaszewski


UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
Bazylika Katedralna
Czwartek 1 stycznia 2009 r. godz. 10.30

Celebrans: Ks. Prałat Stanisław Salaterski


MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Dzisiaj w Betlejem (St. Stuligrosz)
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard)
Przygotowanie darów: Anioł Pasterzom mówił
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek)
Komunia: Pójdźmy wszyscy do stajenki
Święta Panienka (J. Maklakiewicz)
Uwielbienie: Jezusa narodzonego
Po rozesłaniu: Podnieś rączkę (J. Kurczewski)

***