A R C H I W U M  2 0 0 6

Archiwum

Koncert Kolęd

Tarnów, Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza (Osiedle Legionów)
30 grudnia 2006 r. , godz. 18:45

PROGRAM KONCERTU:

I. SCHOLA GREGORIAŃSKA

Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. CHÓR KAMERALNY

Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich
Nuż my dziś krześcijani - ze zbiorów staniąteckich

III. CHÓR MĘSKI

Wiązanka kolędowa - O. Radian
Czemu płaczesz rzewnie - Marian Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland

IV. CHÓR MIESZANY

Cicha noc - D. Cashmore
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Nie było miejsca dla Ciebie - Lubomir Szopiński
Powiedzcie pasterze mili - Zdzisław Bernat
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Lulajże Jezuniu - Stefan Stuligrosz
Bóg się z Panny narodził - Zdzisław Bernat
Dzisiaj w Betlejem - Stefan Stuligrosz

Ks. Andrzej Zając - dyrygent, słowo wiążące
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Archiwum

 

BOŻE NARODZENIE 2006

Msza św. pontyfikalna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
Niedziela 25 grudnia 2006 r. godz. 10.30


UROCZYSTE WEJŚCIE BISKUPA DO KATEDRY

Dzisiaj w Betlejem (Stefan Stuligrosz) - chór z organami

MSZA ŚW.

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Wejście: Bóg się rodzi - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór +_lud
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Psalm: psałterzysta (alumn Seminarium Duchownego)
Alleluja: Alleluja w wersetem (Jan Henryk Botor) - chór
Przygot. darów: Do szopy hej pasterze (Lubomir Szopiński) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Amen: po doksologii Modlitwy Eucharystycznej - chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Komunia św. Gdy się Chrystus rodzi - wszyscy
Nie było miejsca dla Ciebie (Lubomir Szopiński) - chór
Uwielbienie: PójdĄmy wszyscy do stajenki - wszyscy
Po rozesłaniu: Podnieś rękę Boże Dziecię - wszyscy
Organy

Śpiewa:
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

 

Święto patronalne muzyki kościelnej

W środę 22 listopada 2006 roku w liturgiczne wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w której uczestniczyć będą chóry działające przy Katedrze. Po Mszy św. odbędzie się okolicznościowy koncert złożony z utworów chóralnych i organowych.

Celebrans: Ks. Andrzej Zając
Organista: Sławomir Barszcz

Chóry:

Dziewczęcy chór Katedralny PUELLAE ORANTES
ks. Władysław Pachota, dyrygent

Męski Zespół Wokalny CONCENTUS - Piotr Kuczek, dyrygent

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES,
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Wstęp organowy
Cecylio Panno śpiewna - wszyscy z organami
Kyrie: Kyrie XVI - śpiewają wszystkie chóry, wielogłosowy fragment z Missa octavi toni Orlanda di Lasso śpiewają "Pueri Cantores".
Gloria: Missa "De Angelis" - chorał gregoriański, śpiewają wszyscy naprzemiennie ze scholą ("Concentus").
Czytanie: chórzystka z chóru "Puellae Orantes"
Psalm: Missa Claromontana- (Marian Sawa), refren - wszyscy, wersety - "Concentus".
Alleluja: Missa Claromontana (Marian Sawa) - wszystkie chóry, werset - "Concentus"
Przygotowanie darów: Ubi caritas et amor - wszyscy wielogłosowo śpiewają refren, zwrotki - "Concentus"
Sanctus: Missa De Angelis (W. Menschick) - wszystkie chóry
Po doksologii: Amen - wszyscy wielogłosowo (mel. Pueri Cantores)
Agnus Dei: Agnus Dei - XVIII śpiewają wszystkie chóry, ostatnie wezwanie "Dona nobis pacem" z Missa octavi toni Orlanda di Lasso śpiewają "Pueri Cantores".
Komunia:
1. "Ave verum " (F. Poulenc) - Puellae Orantes
2. Organy: Karg-Elert, O du Liebe miener Liebe, op. 65 nr 60
Uwielbienie: Twoja jest chwała - wszyscy z organami
Po rozesłaniu: organy: Karg-Elert Lobe den Herren, den mächtigen König op.65 nr 58

KONCERT PO MSZY ŚWIĘTEJ

I. Dziewczęcy Chór Katedralny PUELLAE ORANTES
Ks. Władysław Pachota - dyrygent

De Spiritu Sancto - Petr Eben
Ave Maria - Norbert Rosseau
Tota pulchra - Vic Nees
Exsultate justi - Lodovico Grossi da Viadana

Johann Sebastian Bach, Aria F-dur,BWV587
Sławomir Barszcz, organy

II. Męski Zespół Wokalny CONCENTUS
Piotr Kuczek - dyrygent

Pueri Hebraeorum - G. P. da Palestrina
Już się zmierzka - Wacław z Szamotuł
Exsultate justi - Ludovico G. da Viadana
Modlitwa do Bogarodzicy - Józef Świder

Marian Sawa, Toccata i fuga
Sławomir Barszcz, organy

III. Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

Ave Maria - Marek Jasiński
Angelus Domini - Franz Biebl
Alleluja. Chwalcie Pana - Józef Świder
Benedicite gentes - Marian Sawa

Na zakończenie koncertu:

Laudate Dominum (Gounod-Pasionek) - połączone chóry
(dyryguje ks. Andrzej Zając, organy - Sławomir Barszcz)

Prowadzenie koncertu:
Ks. Andrzej Zając


***

 

Święto Niepodległości

W Święto Niepodległości chór śpiewał w Katedrze podczas uroczystej Mszy św., o godz. 18.00, którą w intencji Ojczyzny celebrował Ks. Biskup Wiktor Skworc.


Wejście: Pod Twą obronę (opr. J. Łaś) - chór + lud +organy
Kyrie: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Gloria: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Alleluja: Alleluja + werset (Marian Sawa) - chór + organy
Credo: recytacja w języku polskim
Przygot. darów: Dona nobis pacem (Wojciech Kilar)) - chór
Sanctus: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Po doksologii: Amen - lud + chór
Agnus Dei: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Komunia św. BądĄże pozdrowiona - lud
organy
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - chór + lud + organy
Po rozesłaniu: Boże coś Polskę - wszyscy
Psalm 136 "Ojczyzna" (Feliks Nowowiejski) - chór + organy

ks. Andrzej Zając - dyrygent
ks. Grzegorz Piekarz - organy


Archiwum

Warszawa
W dniach 7-8 pazdziernika chór uczestniczył w VI Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych "CAECILIANUM 2006". Konkurs odbywał się w Warszawie w Katedrze Praskiej. W konkursie uczestniczyło 8 chórów kościelnych z różnych stron Polski . W wyniku finałowych przesłuchań chór uzyskał pierwsze miejsce i nagrodę główną konkursu ufundowaną przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, oraz puchar od Marszałka Sejmu Marka Jurka.

Program występu chóru

I etap:

Giovanni P. da Palestrina - Regina caeli
Alessandro Scarlatti - Exsultate Deo
Marek Jasiński - Ave Maria
Józef Świder - Pan Bóg jest mą siłą (chór męski)
Marian Sawa - Cantate Domino (z Missa Claromontana)


II etap:

Ludovico da Viadana - Exsultate justi (chór męski)
Mikołaj Gomółka - Szczęśliwi, którzy
Wacław z Szamotuł - Ego sum pastor bonus
Franz Biebl - Angelus Domini
Józef Świder - Alleluja, Chwalcie Pana
Marian Sawa - Benedicite gentes (z Missa Claromontana)


Ks. Grzegorz Piekarz
Dyrygent

***

Poniedziałek 2 paĄdziernika 2006 r. godz. 19.00

Koncert w Bazylice Katedralnej w Tarnowie dedykowany Arcybiskupowi H. J. Beckerowi z Paderborn z okazji jego wizyty w Tarnowie.

PROGRAM KONCERTU

Szczęśliwi którzy - Mikołaj Gomółka
Ego sum Pastor bonus - Wacław z Szamotuł
Regina caeli - G.P. da Palestrina

Exsultate justi - Ludovico da Viadana
Pan Bóg jest mą siłą - Józef Świder

Exsultate Deo - Alessandro Scarlatti
Alleluja. Chwalcie Pana - Józef Świder

Grzegorz Piekarz - dyrygent

*
J. S. Bach, Preludium C dur (BWV 547)

Sławomir Barszcz - organy

*
Domine non secundum - Cesar Franck
Jubilate Deo - Flor Peeters

Grzegorz Piekarz - organy
Andrzej Zając - dyrygent

 

***

Piątek 8 września 2006 r. godz. 18.00

Uroczystość Narodzenia Najśw. Maryi Panny.
Msza św. odpustowa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Celebrans: Ksiądz Biskup Wiktor Skworc

Wejście: Zdrowaś Maryjo - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Chwała: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Alleluja: Alleluja + werset (H.J. Botor) - chór
Wierzę: recytacja - wszyscy
Przygot. darów: Ave Maria (M. Jasiński) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Amen: aklamacja po doksologii - lud + chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Komunia: Ave verum (W.A. Mozart) - chór
BądĄże pozdrowiona - wszyscy
Uwielbienie: Uwielbiaj duszo moja - "Magnificat" - wszyscy
Po rozesłaniu: Organy

Śpiewa:

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***


Sobota - 2 września 2006 r. godz. 19.00

Koncert w kościele w Nowej Hucie-Bieńczycach ("Arka Pana") dla uczestników konferencji prezydentów Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES.


PROGRAM

Szczęśliwi, którzy (Ps. 119) - Mikołaj Gomółka (ca 1535 - po 1591)
Ego sum pastor bonus - Wacław z Szamotuł (ca 1524 - 1560)
Regina caeli - G. P. da Palestrina (1525 - 1594)
Gaude Maria Virgo - Grzegorz G. Gorczycki (1665 - 1734)
Alleluja. Chwalcie Pana (Ps. 150) - Józef Świder (*1930)
Dona nobis pacem ("Missa pro pace") - Wojciech Kilar (* 1932)

Siegfried Karg-Elert (1877 - 1933) - Nun danket alle Gott - organy

Domine non secundum - Cesar Franck (1822 - 1884)
Sanctus (Missa "De Misericordia Domini") - Henryk Jan Botor (*1960)
Alleluja - Henryk Jan Botor (*1960)
Jubilate Deo (Ps. 99) - Flor Peeters (1903 - 1986)

****
Po koncercie - poza kościołem:

Od Krakowa goście jadą * - Feliks Nowowiejski (1877 - 1946)

***

ks. Andrzej Zając - dyrygent
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent, organy

ks. Robert Tyrała - komentarz

***

KATEDRA
Wtorek - 27 czerwca 2006 r.

O godz. 18.00 Uroczysta Msza św. jubileuszowa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktor Skworca.

Podczas Mszy św. Chór "Pueri Cantores Tarnovienses" wykona:
Flor Peeters - "Jubilate Deo" (chór, organy)
Marian Sawa - "Missa Claromontana" (chór, organy, kotły)
(Kyrie, Gloria, Credo,
Psalm, Alleluja, Credo, Sanctus-Benedictus,
Agnus Dei, Communio)

Po Mszy św.
Feliks Nowowiejski - Psalm 136 "Ojczyzna" (chór, organy)

Ks. Grzegorz Piekarz - organy
Sylwester Malinowski - kotły
Ks. Andrzej Zając - dyrygent

***

Gościem honorowym będzie Prezydent Międzynarodowej Federacji
PUERI CANTORES - Joseph M. Torrents

 

CZCHÓW
Finał projektu "W hołdzie Janowi Pawłowi II"
Sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Czchowie
Poniedziałek 19 czerwca 2006 r. godz. 10.00

Wykład:
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając
Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów".

Koncert:
Chłopięcy Chór Katedralny "PUERI CANTORES TARNOVIENSES"

Program:
Szczęśliwi, którzy (Ps. 119)
Alleluja chwalcie Pana (Ps. 150)
Panie przed Twoim (Ps. 138)
Regina caeli
Ave Maria
Do kraju tego
Exsultate Deo
- Mikołaj Gomółka
- Józef Świder
- Stanisław Moniuszko
- G. P. Palestrina
- Marek Jasiński
- Józef Świder
- Alessandro Scarlatti

Dyrygent: ks. dr Grzegorz Piekarz

***

 


RYGLICE
Uroczystość nadania imienia prof. Czesława Majorka
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
Środa 7 czerwca 2006, godz. 10.00

MSZA ŚWIĘTA

Wejście:
Panie:
Gloria:
Alleluja:
Przygot. darów:
Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:
Communio:

Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Pod Twą obronę
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
Panie przed Twoim (Moniuszko)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Ave verum (W.A. Mozart)
Organy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Laudate Dominum (Gounod-Pasionek)
- chór + lud
- chór + lud
- chór + lud
- chór
- chór
- chór + lud
- lud + chór
- chór + lud
- chór

- chór + lud
- chór + organy

Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Ks. Grzegorz Piekarz - organy


PODCZAS AKADEMII W SZKOLE

Gaude Mater Polonia

Szczęśliwi, którzy
Alleluja chwalcie Pana
Regina caeli
Gaude Maria Virgo
Ave Maria
Do kraju tego
Exsultate Deo

Hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła (chór)


- Mikołaj Gomółka
- Józef Świder
- G. P. Palestrina
- Grzegorz G. Gorczycki
- Marek Jasiński
- Józef Świder
- Alessandro Scarlatti

Chłopięcy Chór Katedralny
PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Ks. Andrzej Zając - prowadzenie

***

NIEDZIELA 21 maja 2006 r.
Katedra, Msza św. w języku łacińskim, godz. 18.00


Celebrans: ks. Grzegorz Piekarz

Program śpiewów:

Wejście:
Kyrie:

Gloria:
Alleluja:
Wierzę:
Przygot. darów:

Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:

Communio:

Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Zwycięzca śmierci
Missa XVI + missa octavi toni
(O. di Lasso)
Missa De angelis (mel. gregoriańska)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
recytowane po łacinie
Benedicite gentes - Offertorium z "Missa
Claromontana" (Marian Sawa)
Missa XVIII
Amen
Missa XVIII + missa octavi toni
(O.di Lasso)
Cantate Domino - Communio z Missa
Claromontana" (Marian Sawa)
Panie dobry jak chleb
Regina caeli (Palestrina)
- wszyscy

- chór + lud
- chór + lud
- chór
- wszyscy

- chór
- chór + lud
- lud + chór

- chór + lud

- chór
- chór + lud
- chór
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

PONIEDZIAŁEK 22 maja 2006 r.
Katedra, godz. 18.00
Msza św. w intencji Ks. Biskupa Wiktora Skworca z okazji urodzin i imienin

Program śpiewów:

Wejście:
Panie:
Gloria:
Alleluja:
Przygot. darów:

Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:
Communio:


Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Zwycięzca śmierci
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
Benedicite gentes (Offertorium z "Missa
Claromontana") (Marian Sawa)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Cantate Domino (Communio z "Missa
Claromontana") (Marian Sawa)
Organy
Ciebie Boże chwalimy
Regina caeli (Marian Sawa)
- wszyscy
- chór + lud
- chór + lud
- chór

- chór
- chór + lud
- lud + chór
- chór + lud

- chór

- chór + lud
- chór + organy
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy
***

 

 

WIELKI CZWARTEK
Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Katedra, 13 kwietnia 2006 r. godz. 18.00

Wejście:

Panie:
Chwała:
Aklamacja:
"Mandatum":
Przygot. darów:

Święty:
Po doksologii:
Baranku Boży:
Komunia:

Uwielbienie:
Procesja do "ciemnicy":
Powrót procesji:
Kompleta:

In virtute Crucis (K. Pasionek)
W krzyżu cierpienie
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K Pasionek)
Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Ubi caritas et amor (O. Faulstich)
Jeden chleb
Per signum crucis (F. Durante)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Pan wieczernik przygotował
Ave verum (W.A. Mozart)
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Sław języku
O salutaris Hostia (J. Gallus)
recytacja

- chór + organy
- wszyscy
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- chór
- chór + schola
- wszyscy
- chór
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- wszyscy
- chór
- chór + wszyscy
- wszyscy
- chór

WIELKI PIˇTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Katedra, 14 kwietnia 2006 godz. 18.00

Wejście:
Modlitwa:
Liturgia Słowa:Ewangelia:
Modlitwa powszechna:
Adoracja Krzyża:

Komunia:
Uwielbienie:
Procesja do Grobu
Pańskiego:
Modlitwa:


Kompleta:
w ciszy
celebrans
Pierwsze czytanie
Psalm
Drugie czytanie
Chwała Tobie Słowo Boże
Męka Pańska według św. Jana

Oto drzewo Krzyża
Popule meus (Marian Sawa)
Krzyżu święty nad wszystko
Spraw niech płaczę
(Szymanowski)
Wisi na Krzyżu
Witam Cię witam
Ave verum (W. A. Mozart)
Krzyżu Chrystusa
Per signum crucis (F. Durante)
Ludu mój ludu
O Krwi najdroższa

Jezu Chryste Panie miły
celebrans
Sepulto Domino (Gorczycki)
Powrót do ołtarza: Ach Herr
(J. S. Bach)
recytacja


- lektor
- psałterzysta
- lektor
- chór
- kantorzy
- celebrans + diakon
- diakon + wszyscy
- chór
- wszyscy

- chór

- wszyscy
- wszyscy
- chór
- wszyscy
- chór
- wszyscy
- wszyscy

- wszyscy

- chór

- chór

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Katedra, 16 kwietnia 2006 godz. 10.30

Celebrans:
Wejście biskupa:
Biskup Wiktor Skworc
Regina caeli (Marian Sawa)
Organy

- chór + organy

MSZA ŚW.

Wejście:
Pokropienie:

Chwała:
Psalm:
Sekwencja:
Alleluja:
Przygotowanie darów:

Święty:
Baranku Boży:
Komunia św:


Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Wesoły nam dziś dzień nastał
Dalsze zwrotki "Wesoły nam..."
Niech się zmiłuje...
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
psałterzysta
Victimae paschali laudes (greg.)
Alleluja (Marian Sawa)
Angelus autem Domini (F. Anerio)
Zwycięzca śmierci
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Otrzyjcie już
Organy
Exsultate Deo (Alessandro Scarlatti)
Ciebie Boże chwalimy
Alleluja z "Mesjasza" (J.F. Haendel)
Organy
- wszyscy
- wszyscy
- ks. biskup
- wszyscy
- alumn
- chór
- chór
- chór

- wszyscy
- wszyscy
- wszyscy
- wszyscy

- chór
- chór + wszyscy
- chór

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

Piątek 31 marca 2006 r.
Bazylika Katedralna w Tarnowie, godz. 18.00

Chór śpiewać będzie podczas Mszy św. w 16 rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Wejście:
Kyrie:
Przed Ewangelią:
Przygotowanie darów:
Sanctus:
Agnus Dei:
Komunia św.

Uwielbienie:
Procesja do krypty:
Modlitwa w krypcie:
Przejście do zakrystii:
Wieczne odpoczywanie
Missa octavi toni (O. di Lasso)
Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Domine non secundum (C. Franck)
Święty (J. Ścibor)
Missa octavi toni (O.di Lasso)
Ave verum (W.A. Mozart)

organy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Dobry Jezu a nasz Panie
Sepulto Domino (G.G. Gorczycki)
Witaj Królowo
organy

- wszyscy
- chór
- chór
- chór

- wszyscy
- chór
- chór


- chór + wszyscy
- wszyscy
- chór
- wszyscy

Sobota 1 kwietnia 2006 r.
Bazylika Katedralna w Tarnowie, godz. 19.30


KONCERT - MISTERIUM
"NON OMNIS MORIAR..."

w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Udział biorą:

Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes"
Ks. Władysław Pachota - dyrygent

Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
Ks. Andrzej Zając - dyrygent

Tarnowska Orkiestra Kameralna

ks. Grzegorz Piekarz - organy
ks. Jacek Nowak - słowo

PROGRAM

Wprowadzenie - ks. Jacek Nowak

1. Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes

* Giovanni Battista Martini - Tristis est anima mea
* Antonio Lotti - Vere languores nostros
* Giovanni Battista Martini - Salve Regina
* Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater (część I )

2. Tarnowska Orkiestra Kameralna

*Joseph Haydn - Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu
(wersja instrumentalna - część I i II)

3. Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses

* Marian Sawa - Popule meus
* Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Sepulto Domino
* Karol Szymanowski - Spraw niech płaczę (część IV oratorium "Stabat Mater")
*Józef Świder - Do kraju tego (tekst: Cyprian Kamil Norwid)

4. Organy - ks. Grzegorz Piekarz

* Mieczysław Surzyński Improwizacja na temat pieśni "Święty Boże"

5. Połączone chóry z orkiestrą i organami

* W. A. Mozart - Ave verum
* J.S. Bach - Ach Herr... (chorał finałowy z Pasji św. Jana)

***

Czwartek 16 marca godz. 14.00.
Kościół parafialny w Ciężkowicach


Archiwum

MSZA ŚWIĘTA I KONCERT
Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu,
13.09.2008 r., godz. 18.00

Formularz: z Święta Podwyższenia Krzyża Św.
MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Króla wzoszą się ramiona - lud
Panie: Missa „De Angelis” (W. Menschick) 
Chwała: Missa „De Angelis” (W. Menschick) 
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M.Godard) 
Przygotowanie darów: Per signum crucis 
Święty: Missa „De Angelis” (W. Menschick) 
Aklamacja po doksologii: Amen 
Baranku Boży: Missa „De Angelis” (W. Menschick) 
Komunia: Sicut cervus (G.P. da Palestrina) 
- - Uwielbienie: Panie dobry jak chleb - lud
Po rozesłaniu: Literatura organowa Organy
* * *

KONCERT

antyfona gregoriańska – Vexilla regis
* Giovani Pierluigi da Palestrina – Alma Redemptoris
Zoltan Koday – Veni Emmanuel
* Józef Świder – Laudate pueri (Ps. 112)
Józef Świder – Suplikacje
* Anton Bruckner – Virga Jesse
Vytautas Miskinis – Gloria Patri
Henryk Jan Botor - Alleluja

* * *

Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru
* * *


Archiwum

KATEDRA
Poniedziałek 8 września 2008 r. godz. 18.00
Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny


Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc


MSZA ŚWIETA
Wejście: Zdrowaś Maryjo - wszyscy
Panie: Msza „De Angelis” (W. Menschick) - chór
Chwała: Msza „De Angelis” (W. Menschick) - chór
Alleluja: Alleluja + werset (H.J. Botor) - chór
Przygotowanie darów: Alma Redemptoris Mater (G.P. da Palestrina) - chór
Święty: Msza „De Angelis” (W. Menschick) - chór
Amen: po doksologii - chór
Baranku Boży: Msza „De Angelis” (W. Menschick) - chór
Komunia: Jezu w Hostii - wszyscy
Ave verum (antyfona gregoriańska) - wszyscy
Uwielbienie: Magnificat - wszyscy
Po rozesłaniu: Matko Bolesna (opr. Ks. K. Pasionek) - wszyscy
Literatura organowa - organista


* * *
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz – organy
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru

* * *


Archiwum

Msza św. dziękczynna
za 27 lat pracy ks.prof. Andrzeja Zająca z chórem
na stanowisku dyrygenta chłopięcego chóru
PUERI CANTORES TARNOVIENSES

Wtorek, 10 czerwca 2008, godz. 18:00
Bazylika Katedralna - TarnówCelebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc
MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Jubilate Deo (F. Peeters) - chór
Panie: Missa „Laetatus sum” (W. Menschick) - chór+orkiestr
Chwała: Missa „Laetatus sum” (W. Menschick) - chór +orkiestr
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard) - chór
Przygotowanie darów: Sicut cervus (G.P. da Palestrina) - chór
Święty: Missa „Laetatus sum“ (W. Menschick) - chór +orkiestr
Po doksologii: Amen - chór + wierni
Baranku Boży: Missa „De Angelis” (W. Menschick) - chór +orkiestr
Komunia: O salutaris Hostia (F. Liszt) - chór
-
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - chór + wierni
Po rozesłaniu: Muzyka organowa - organy

* * *
KONCERT PO MSZY
G.P. da Palestrina – Alma Redemptoris Mater
Z. Koday – Veni Emmanuel
A. Bruckner – Virga Jesse
V. Miśkinis – Gloria Patri
J. Świder – Suplikacje
J. Świder - Laudate pueri

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Tercet wiolinowy (I skrzypce Jan Kołodziejczyk)
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk – współpraca w przygotowaniu chóru
Sławomir Barszcz – organy

* * *


Archiwum

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Czwartek, 22 maja 2008, godz. 9:00
RYNEK TARNOWSKI

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIĘTA


Wejście: Kłaniam się Tobie — chór+orkiestra
Homo quidam (E. Gruberski) — chór + organy
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór + orkiestra + organy
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór + orkiestra + organy
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard) — chór
Przygotowanie darów: Misit me vivens (E. Gruberski) — chór + organy
Z rąk kapłańskich — wierni + chór + orkiestra
Święty:Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór + orkiestra + organy
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór + orkiestra + organy
Komunia: Ave verum (chorał gregoriański) — chór
Zbliżam się w pokorze — wierni + chór + orkiestra
Cóż Ci Jezu damy — wierni + chór + orkiestra
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (ks. K. Pasionek) — wierni + chór + orkiestra + organy
Procesja
Po rozesłaniu: Boże coś Polskę — wierni + chór + orkiestra
                                                Laudate Dominum (Ch. Gounod/K. Pasionek) — chór + organy


* * *


Chór Parafialny "Magnificat"
Chór Mieszany "Cantores Sanctae Familiae"
Męski Zespół Wokalny CONCENTUS
Dziewczęcy Chór Katedralny PUELLAE ORANTES
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Bartłomiej Szułakiewicz - dyrygent orkiestry
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy


* * *Archiwum

Uroczysta Msza Święta w intencji ks. Biskupa Wikrora Skworca
z okazji Jego imienin

Poniedziałek, 19 maja 2008, godz. 18:00
Bazylika Katedralna - Tarnów

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIĘTA


Wejście: Misericordias Domini in aeternum (H.J.Botor) — chór
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór
Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (M. Godard) — chór
Przygotowanie darów: Sicut cervus (G.P. da Palestrina) — chór
Święty:Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór
Aklamacja po doksologii: Amen
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) — wierni + chór
Komunia: Jezu w Hostii utajony — chór
Uwielbienie: Gloria Patri — chór
Po rozesłaniu: Jubilate Deo (F. Peeters) — chór


* * *


Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy


Archiwum

I Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Księdza Edmunda Szymańskiego

9-11 maja 2008 Murowana Goślina

    W dniach 9-11 maja 2008 roku na zaproszenie organizatorów chór uczestniczył
w I Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. Księdza Edmunda Szymańskiego.
Podczas tego wyjazdu chór dał dwa koncerty i miał okazję zwiedzić skansen
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Katedrę Gnieżnieńską.


Program koncertu w Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa,
dnia 10 maja 2008


Chorał gregoriański   Victimae paschali laudes
Giovanni Pierluigi da Palestrina   Alma Redemptoris
Giovanni Pierluigi da Palestrina   Sicut cervus desiderat
Zoltan Kodaly   Veni Emmanuel
Feliks Nowowiejski   Ave Maria
Anton Bruckner   Virga Jesse
Józef Świder   Laudate pueri
Józef Świder   Suplikacje
Józef Świder   Alleluja - Chwalcie Pana
Vytautas Miskinis   Gloria Patri
Henryk Jan Botor   Alleluja
Simon Carrington(aran.)   Didin`t my Lord deliver Daniel
Cesar Franck   Domine non secundum
Flor Peeters   Jubilate Deo

______________________________________


Owińska k/Poznania Kosciół parafialny p.w. Jan Chrzciciela,
dnia 11 maja 2008


Msza święta
Przygotowanie darów — Sicut cervus G.P. da Palestrina
Śpiew przed Ewangelią — Alleluja M. Godard
Uwielbienie — Gloria Patri V. Miskinis

Koncert po Mszy św.
Giovanni Pierluigi da Palestrina — Alma Redemptoris
Zoltan Kodaly — Veni Emmanuel
Feliks Nowowiejski — Ave Maria
Józef Świder — Suplikacje
Henryk Jan Botor — Alleluja

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Agnieszka Stańczyk - emisja głosu
Marcin Łępa - organy


Archiwum

 

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej
Katedra, 20 marca 2008 r. godz. 18.00


Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIETA


Wejście: In virtute crucis (ks. K. Pasionek) - chór
W krzyżu cierpienie - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Śpiew przed Ewangelią: Chwała Tobie (P. Łukaszewski) - chór
Umycie nóg: Ubi caritas (O. Faulstich) - chór
Gdzie miłość wzajemna - wszyscy
Sicut cervus desiderat - chór
Przygotowanie darów: Jeden chleb - wszyscy
Per signum crucis (F. Durante) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Po doksologii: Amen - chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Komunia: Jezusa ukrytego - wszyscy
Ave verum (W.A Mozart) - chór
Panie dobry jak chleb - wszyscy
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz - chór
Procesja do ciemnicy: Sław języku tajemnicę - wszyscy
Powrót procesji: Pater meus (A. Tuczapski) - chór
Kompleta: Recytacja - wszyscy

* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

______________________________________

WIELKI PIATEK
Katedra, 21 marca 2008 r. godz. 18.00

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

PORZˇDEK ŚPIEWÓW W CZASIE LITURGII


Wejście: w ciszy
Modlitwa: celebrans
Liturgia Słowa: Pierwsze czytanie - lektor
Psalm - psałterzysta
Drugie czytanie - lektor
Chwała Tobie Słowo Boże - chór
Ewangelia: Męka Pańska według św. Jana - kantorzy
Modlitwa powszechna: - celebrans + diakon
Adoracja Krzyża: Oto drzewo Krzyża - diakon + wszyscy
Vexilla regis prodeunt - schola gregoriańska
Wisi na krzyżu - wszyscy
Popule meus (Marian Sawa) - chór
Komunia: Witam Cię witam - wszyscy
Pater meus (A. Tuczapski) - chór
Ludu mój ludu - wszyscy
O salutaris Hostia (F. Liszt)
Procesja do Grobu Pańskiego: Jezu Chryste Panie miły - wszyscy
Modlitwa: celebrans
Powrót do ołtarza: Sepulto Domino (Gorczycki) - chór
Kompleta; recytacja


* * *

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - kantor


______________________________________


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Katedra, 23 marca 2008 r. godz. 10.30

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Wejście biskupa do katedry: Alleluja z oratorium "Mesjasz" (G.F. Haendel)

MSZA ŚWIETA


Wejście: Wesoły nam dziś dzień nastał - wszyscy
Pokropienie: Dalsze zwrotki "Wesoły nam dziś dzień nastał" - wszyscy
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Sekwencja: Victime paschali laudes (greg.) - chór
Śpiew przed Ewangelia: Alleluja (M.Godard) - chór + ork.
Przygotowanie darów: Zwycięzca śmierci - wszyscy
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Po doksologii: Amen - chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) - chór + lud
Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczący - wszyscy
Utwór organowy - organy
Ave verum (W.A. Mozart) - chór
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - wszyscy
Po rozesłaniu: Regina caeli (M. Sawa) - chór


* * *


Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy


Archiwum

W sobotę 16 stycznia 2008 r. w Katedrze miały miejsce świecenia biskupie ks. dr Wiesława Lechowicza.

Konsekratorami byli: Biskup Tarnowski Biskup Wiktora Skworca, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk.

Wejście: Misericordias Domini (Henryk J. Botor) - chór + organy
Kyrie: Missa Claromontana (M. Sawa) - chór + organy
Gloria: Missa Claromontana (M. Sawa) - chór + organy
Przed Ewangelią: Chwała Tobie + werset (P. Łukaszewski) - chór

Obrzędy święceń biskupich
1. Hymn do Ducha Świętego - O Stworzycielu - chór + lud
2. Przedstawienie i wybór
3. Homilia
4. Przyrzeczenie elekta
5. Litania do Wszystkich Świętych - kantorzy alumni (od pulpitu)
6. Nałożenie rąk i modlitwa święceń
7. Namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów
8. Pocałunek pokoju (główny szafarz i wszyscy biskupi)
Śpiew: Canticorum jubilo (G. G. Haendel) - chór + organy

Przygot. darów: Domine non secundum (Cesar Franck) - chór + organy
Święty: Msza jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Amen: Amen po doksologii Modl. Eucharyst. - lud + chór
Agnus Dei: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Komunia: Panie dobry jak chleb - wszyscy
Adoro te devote (Th. Kuras) - chór
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (K. Pasionek) - chór + lud
Modlitwa końcowa: celebrans
Po modlitwie końcowej nowo wyświęcony Biskup przechodzi przez kościół błogosławiąc wiernych. W tym czasie wszyscy śpiewają:
Ciebie Boga wysławiamy - wszyscy
Wyjście: Laudate Dominum (Ch. Gounod - K. Pasionek) - chór + organy
Organy

Śpiewa:
Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

BOŻE NARODZENIE 2007

Msza św. pontyfikalna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
Wtorek 25 grudnia 2007 r. godz. 10.30


UROCZYSTE WEJŚCIE BISKUPA DO KATEDRY

Narodził się Jezus Chrystus (Marcin Łukaszewski) - chór a cappella

MSZA ŚW.

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Wejście: Bóg się rodzi - chór + lud
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór +_lud
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek)- chór + lud
Psalm: psałterzysta
Alleluja: Alleluja w wersetem (Marcel Godard) - chór
Przygot. darów: Dzisiaj w Betlejem (Stefan Stuligrosz) - chór z organami
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Amen: po doksologii Modlitwy Eucharystycznej - chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Komunia św. Gdy się Chrystus rodzi - wszyscy
Nie było miejsca dla Ciebie (Lubomir Szopiński) - chór
Uwielbienie: PójdĄmy wszyscy do stajenki - wszyscy
Po rozesłaniu: Podnieś rękę Boże Dziecię - wszyscy
Organy

Śpiewa:
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy


MSZA ŚW. I KONCERT KOLĘD

Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
Sobota 29 grudnia 2007 r. godz. 18.00

MSZA ŚW.

Wejście: Bóg się rodzi - chór + lud
Kyrie: Missa De Angelis (W. Menschick) - chór
Gloria Missa De Angelis (W. Menschick) - chór
Alleluja: Alleluja w wersetem (Marcel Godard) - chór
Przygot. darów: Anioł pasterzom mówił - wszyscy
Sanctus: Missa De Angelis (W. Menschick) - chór
Amen: po doksologii Modlitwy Eucharystycznej - chór
Agnus Dei: Missa De Angelis (W. Menschick) - chór
Komunia św. Gdy się Chrystus rodzi - wszyscy
Nie było miejsca dla Ciebie (Lubomir Szopiński) - chór
Uwielbienie: PójdĄmy wszyscy do stajenki - wszyscy
Po rozesłaniu: Podnieś rękę Boże Dziecię - wszyscy

KONCERT (PO MSZY ŚW.)

1. Cicha noc - D. Cashmore
2. Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
3. Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
4. Dzisiaj w Betlejem - Stefan Stuligrosz
5. Lulajże Jezuniu - Stefan Stuligrosz
6. Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
7. Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
8. Gdy śliczna Panna - Józef Życzkowski
9. Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
10. Oj Maluśki - Kazimierz Pasionek
11. Narodził się Jezus Chrystus - Marcin Łukaszewski


Śpiewa:
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
NOWY ROK 2008


Msza św. pontyfikalna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
Wtorek 1 stycznia 2008 r. godz. 10.30

MSZA ŚW.

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Wejście: PójdĄmy wszyscy do stajenki - wszyscy
O Stworzycielu Duchu przyjdĄ - wszyscy
Pokropienie: Przybieżeli do Betlejem - wszyscy
Modlitwa po pokropieniu
Chwała: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Psalm: psałterzysta
Alleluja: Alleluja w wersetem (M. Godard) - chór
Przygot. darów: Dzisiaj w Betlejem (S. Stuligrosz) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Po doksologii: Amen - lud + chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Komunia św. Bóg się rodzi (2 zwrotki) - wszyscy
Święta Panienka (J. Maklakiewicz) - chór
Uwielbienie: Gdy się Chrystus rodzi - wszyscy
Po rozesłaniu: Podnieś rękę Boże Dziecię - wszyscy
Narodził się Jezus Chrystus - chór


Śpiewa:

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***


UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Msza Jubileuszowa w 10-rocznicę święceń biskupich Księdza Biskupa Wiktora Skworca

Sobota 6 stycznia 2008 r. godz. 15.00
Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

MSZA ŚWIETA

Wejście: Mędrcy świata Wierni
Panie: Missa "Laetatus sum" (W. Menschick) Chór + orkiestra
Chwała: Missa "Laetatus sum" (W. Menschick) Chór + orkiestra
Alleluja: Alleluja (M. Godard) Chór + orkiestra + wierni
Przygotowanie darów: Anioł Pasterzom mówił Wierni
Święty: Missa "Laetatus sum" (W. Menschick) Chór + orkiestra
Amen: Chór + wierni
Baranku Boży: Missa "Laetatus sum" (W. Menschick) Chór + orkiestra
Komunia: Bracia patrzcie jeno Chór
W żłobie leży Wierni
Uwielbienie: Ave verum (W.A. Mozart) Chór + orkiestra
Po rozesłaniu: Jubilate Deo (F. Peeters) Chór
Organy

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy


Archiwum

Na zaproszenie słoweńskiej organizacji HUMANITAR w dniach od 29 listopada do 8 grudnia chór odbywa podróż koncertową do Słowenii. Wystąpi w następujących miejscowościach: Lubliana, Brezje, Škofa Loka, Izola, Portoroľ, Seľana, Nova Gorica, Prevalie.

Program występu chóru

1. Veni Emmanuel - Zoltan Kodaly
2. Ad te levavi - Joseph Rheinberger
3. Alma Redemptoris Mater - G. P. da Palestrina
4. Ave Maria - Feliks Nowowiejski
5. Chwalcie Pana (Ps. 150) - Józef Świder
6. Laudate pueri (Ps. 112) - Józef Świder

1. Cicha noc - D. Cashmore
2. Bóg się rodzi - Jerzy Kurczewski
3. Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
4. Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
5. Dzisiaj w Betlejem - Stefan Stuligrosz
6. Lulajże Jezuniu - Stefan Stuligrosz
7. Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
8. Nie było miejsca dla Ciebie - Lubomir Szopiński
9. Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
10. Gdy śliczna Panna - Józef Życzkowski
11. Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
12. Oj Maluśki - Kazimierz Pasionek
13 Bacowsko kolynda - Jan Pasierb-Orland (chór męski)
14. Narodził się Jezus Chrystus - Marcin Łukaszewski


Archiwum


BAZYLIKA KATEDRALNA
1 paĄdziernika 2007 godz. 19.00 - Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
6 paĄdziernika 2007 - Koncert Galowy w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Kościelnych "Caecilianum" w kościele św. Barbary w Warszawie.

Poniedziałek 1 paĄdziernika 2007

O godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej Koncert Muzyki Chóralnej i Organowej z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Program:
Część I

Dariusz Przybylski - Fanfara Clamare (organy)

Palestrina - Alma Redeptoris Mater
Feliks Nowowiejski - Ave Maria
Joseph Rheinberger - Ad te levavi
Zoltan Kodaly - Veni Emanuel
Vytautas Miskinis - Gloria Patri

J.S. Bach: Wariacje kanoniczne cz. V (organy)

Józef Świder - Alleluja. Chwalcie Pana (Psalm 150)
Józef Świder - Boże po trzykroć święty
Józef Świder - Do Patrona dobrej sławy
Józef Świder - Moja piosnka (Do kraju tego)
Józef Świder - Laudate pueri Dominum (Ps. 112)

J.S. Bach - Preludium i fuga A dur (organy)

Część II

Henryk J. Botor - Missa "De Misericordia Domini"
*Kyrie
*Gloria
*Sanctus
*Agnus Dei
- Misericordias Domini

Ks. Andrzej Zając - dyrygent, słowo o muzyce
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

Koncert zrealizowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowa

Sobota 6 paĄdziernika 2007 r.

Występ w Koncercie Galowym w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Kościelnych "Caecilianum" w kościele św. Barbary w Warszawie o godz. 16.30 (jako zdobywca I nagrody w ubiegłorocznym konkursie).

Program:
Część I

Chorał gregoriański - Spiritus Domini
G.P. da Palestrina - Alma Redemptoris Mater
G.P. da Palestrina - Sicut cervus
Joseph Rheinberger - Ad te levavi
Zoltan Kodaly - Veni Emmanuel
Feliks Nowowiejski - Ave Maria
Vytautas Miskinis - Gloria Patri

Część II

Józef Świder - Suplikacje
Józef Świder - Laudate pueri Dominum
Józef Świder - Do Patrona dobrej sławy
Józef Świder - Alleluja. Chwalcie Pana

Część III
Cezar Franck - Domine non secundum
Floor Peeters - Jubilate Deo

Wykonawcy:
Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses
Dyrygent: ks. Grzegorz Piekarz
Organy: Wiesław Kaczor

 


Archiwum

 

PROGRAM OBOZU
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy "GRAND" w Chotowej
26 sierpnia - 1 września 2007 r.


STAŁE FUNKCJE PODCZAS OBOZU

Ks. Andrzej Zając - dyrygent chóru i kierownik obozu
Ks. Grzegorz Piekarz - asystent dyrygenta
Krzysztof Michałek - korepetytor i organista
Wanda Rojek - wychowawca
Bogdan Rojek - wychowawca
Jakub Kozioł - szef chóru
Mateusz Blicharz - odpowiedzialny za nuty
Wojciech Koćwin - odpowiedzialny za nuty

UTWORY NOWE DO PRZYGOTOWANIA PODCZAS OBOZU

1. Joseph Rheinberger - Ad te levavi
2. Zoltan Kodaly - Veni Emmanuel
3. Palestrina - Alma Redemptoris Mater
4. Józef Świder - Laudate pueri (Ps. 112)
5. Jozef Świder - Suplikacje (Boże, po trzykroć święty)
6. Józef Świder - Do Patrona dobrej sławy
7. Wolfram Menschick - Missa "Laetatus sum"

PORZˇDEK DNIA

7:00 Pobudka, poranna toaleta
7:30 Wyjście do kościoła
8:00 Msza św. w kościele parafialnym w Chotowej
9:00 Śniadanie
9:45 Rozśpiewanie
10:00 Zajęcia wg planu szczegółowego
13.10 Obiad
Czas wolny
17.00 Próba wspólna
19.00 Kolacja
Czas wolny
21.30 Wieczorna toaleta
22.00 Gaszenie świateł, cisza nocna

UCZESTNICY OBOZU

L.p.
Imię i nazwisko
Klasa
SOPRANY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Przemysław BANACH
Michał BARTOSZEWSKI
Mateusz MACHETA
Adrian DOMAGAŁA
Jakub PIECHNIK
Piotr PROKOP
Mateusz SOLAK
Patryk SOSIN
Paweł SZKOTAK
Marcin SREBRO
Michał WIŚNIOWSKI
Marian WOJTYŚ
Szymon ADAMCZYK
Marcin JAŚKIEWICZ
Maksymilian KWAPIEŃ
Mateusz OPIOŁA
Piotr STANOWSKI
Wiktor BIEL
Hubert SREBRO
Nikodem STARZYK
Łukasz SZCZERBA
Łukasz ZARAZA
Maciej KOTECKI
Tomasz JANUSZEWSKI
Karol KANIA
Miłosz KROPIOWSKI
Wiktor RECZEK
Szymon WICHER
Jakub WITEK

I gim.
I gim.
V
VI
I gim.
II gim.
VI
I gim.
VI
I gim.
II gim.
II gim.
V
V
VI
V
V
V
VI
V
VI
VI
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV

ALTY

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Bartosz GALBARCZYK I gim.
Michał KRAWCZYK V
Bartosz JACHER V
Karol MACH I gim.
Sebastian MACH VI
Michał LIPIŃSKI VI
Gabriel NADOLNIK VI
Mikołaj ROJEK VI
Maciej WˇŻ V
Robert WIEJACZKA V
Jan ŻARNOWSKI VI
Albert KOŁODZIEJCZYK V
Daniel OLCHAWA VI
Bartosz SREBRO V
Piotr BLICHARZ IV
Jacek KRUPA VI
Kamil MARCINIEC V
Radosław SOSIN II gim.
Marek DOBRANIEWSKI IV
Patryk GĘBICA V
Mikołaj NOWAK IV
Hubert PĘKALA IV
Tomasz TENDERA IV
Sebastian WAJDA IV
I gim.
V
V
I gim.
VI
VI
VI
VI
V
V
VI
V
VI
V
IV
VI
V
I gim.
IV
V
IV
IV
IV
IV
TENORY
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Mateusz HOSAJA
Damian KULA
Bartosz KOWALSKI
Kamil KOZIARA
Łukasz PISARZ
Tomasz CUP
Michał WRONA
Filip NYCZAJ
I LO
I gim.
II gim.
II gim.
III LO
II gim.
III gim.
III LO
BASY
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Mateusz BLICHARZ
Wojciech KOĆWIN
Jakub KOZIOŁ
Piotr LEWICKI
Mateusz STANIENDA
Łukasz ZIEMBICKI
Bartosz OMYLSKI
Wojciech SABAT
I LO
III gim
III gim
I gim
III gim
I LO
III gim
II LO
KIEROWNICTWO OBOZU
70.
71.
72.
73.
74.
Ks. Andrzej ZAJˇC
Ks. Grzegorz PIEKARZ
Krzysztof MICHAŁEK
Wanda ROJEK
Bogdan ROJEK
 

Rozpoczęcie obozu - niedziela 26 sierpnia 2007 r.
* godz. 16.00 przyjazd do Ośrodka
Zakończenie obozu - sobota 1 września 200 7. r.
* godz. 14.00 wyjazd z Ośrodka (po obiedzie)


Archiwum

Piątek 30 marca 2007

O godz. 18.00 Msza św. w Bazylice Katedralnej w 17 rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy ks. biskup Wiktor Skworc.

Program śpiewów

Wejście: BądĄ mi litościw - wszyscy
Kyrie : Msza XVI + Missa octavi toni (O. di Lasso) - schola + lud +chór
Przed Ewangelią: Chwała Tobie (P. Łukaszewski) - chór
Przygotowanie darów: Sicut cervus (G.P. Palestrina) - chór
Sanctus: Msza XVIII - wszyscy
Agnus Dei: Msza XVIII + Missa octavi toni (O.di Lasso) - schola + lud + chór
Komunia św. U drzwi Twoich - wszyscy
organy
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz - chór + wszyscy
Procesja do krypty: Dobry Jezu a nasz Panie - wszyscy
Sepulto Domino (Gorczycki) - chór męski
Modlitwa w krypcie: w ciszy
Przejście do zakrystii: Witaj Królowo - wszyscy
organy

WIELKI CZWARTEK - 5 kwietnia 2007

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Katedrze o godz. 18.00. Liturgii przewodniczy ks. biskup Wiktor Skworc.

Program śpiewów

Wejście: In virtute Crucis (K. Pasionek) - chór + organy
W krzyżu cierpienie - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Chwała: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Aklamacja: Chwała Tobie (P. Łukaszewski) - chór
"Mandatum": Ubi caritas et amor (O. Faulstich) - chór + schola
Gdzie miłość wzajemna - wszyscy
Sicut cervus (G.P. Palestrina) - chór
Przygot. darów: Jeden chleb - wszyscy
Per signum crucis (F. Durante) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - wszyscy + chór
Po doksologii: Amen - wszyscy + chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - wszyscy + chór
Komunia: Jezusa ukrytego - wszyscy
Ave verum (Mozart) - chór
BądĄże pozdrowiona - wszyscy
Panie dobry jak chleb - wszyscy
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz - chór + wszyscy
Procesja do "ciemnicy": Sław języku - wszyscy
Powrót procesji: Pater meus (A. Tuczapski) - chór
Kompleta: recytacja


WIELKI PIˇTEK - 6 kwietnia 2007

Godz. 18.00 - Liturgia Męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Program śpiewów

Wejście: w ciszy
Modlitwa: celebrans
Liturgia Słowa: Pierwsze czytanie - lektor
Psalm - psałterzysta
Drugie czytanie - lektor
Chwała Tobie Słowo Boże - chór
Ewangelia: Męka Pańska według św. Jana - kantorzy
Modlitwa powszechna: - celebrans + diakon
Adoracja Krzyża: Oto drzewo Krzyża - diakon + wszyscy
Vexilla regis prodeunt - schola gregoriańska
Wisi na krzyżu - wszyscy
Popule meus (Marian Sawa) - chór
Komunia: Witam Cię witam - wszyscy
Sepulto Domino (Gorczycki) - chór
Ludu mój ludu - wszyscy
Pater meus (A. Tuczapski) - chór
Procesja do Grobu Pańskiego: Jezu Chryste Panie miły - wszyscy
Modlitwa: celebrans
Powrót do ołtarza: Spraw niech płaczę (K. Szymanowski) - chór
Kompleta; recytacja

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 9 kwietnia 2007

Uroczysta Msza św. pontyfikalna w Bazylice Katedralnej o godz. 10.30 pod przewodnictwem ks. biskupa Wiktora Skworca.

Program śpiewów

Wejście biskupa: Alleluja z oratorium Mesjasz (G.F. Haendel)- chór + organy
Organy

MSZA ŚW.

Wejście: Wesoły nam dziś dzień nastał - wszyscy
Pokropienie: Dalsze zwrotki "Wesoły nam..." - wszyscy
Chwała: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Psalm: psałterzysta
Sekwencja: Victimae paschali laudes (greg.) - chór
Alleluja: Alleluja (H. Botor) - chór
Przygotowanie darów: Regina caeli (M. Sawa) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - chór + lud
Komunia św: Otrzyjcie już - wszyscy
O sacrum convivium (D. Bartolucci) - chór
Organy
Zwycięzca śmierci - wszyscy
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - chór + wszyscy
Po rozesłaniu: Ciesz się Królowo Anielska - wszyscy


Archiwum

W piątek 9 marca 2007 rozpoczyna się wizytacja kanoniczna w parafii katedralnej. Chór śpiewa podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktora Skorca o godz. 18.00. Po Mszy św. w sali prób Ksiądz Biskup spotka się z chórzystami.

Program śpiewów podczas liturgii.

WEJŚCIE BISKUPA DO KATEDRY

Ecce Sacerdos Magnus (W. Świerczek) - chór z organami

Powitanie Biskupa, modlitwa

Śpiew: Matko Najświętsza do Serca Twego (opr. K. Pasionek) - chór + lud

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Improwizacja ta temat pieśni "Boże w dobroci" - organy
Boże w dobroci - lud
Panie przed Twoim (S. Moniuszko) - chór
Panie: Polska Msza niedzielna (Stuligrosz) - kantor + chór + lud
Psalm: psałterzysta
Przed Ewangelią: Chwała Tobie + werset (P. Łukaszewski) - chór
Przygot. darów: Domine non secundum (C. Franck) - chór
Święty: Polska Msza niedzielna (Stuligrosz) - kantor + chór + lud
Po doksologii: Amen - lud + chór
Baranku Boży: Polska Msza niedzielna (Stuligrosz) - kantor + chór + lud
Komunia św.: Panie dobry jak chleb - lud
Adoro te devote (Th. Kuras) - chór
Organy
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - chór + lud
Po rozesłaniu: Matko bolesna Twe oko zwróć (opr. K.Pasionek) - chór + lud


Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Ks. Grzegorz Piekarz - kantor
Sławomir Barszcz - organy

 


Archiwum

 

"Srebrna Harfa Eola" na Festiwalu SCHOLA CANTORUM w Kaliszu.

W dniach 22 - 26 stycznia 2007 roku, Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses" uczestniczył w XXIX Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu, wytypowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie jako zespół reprezentujący województwo małopolskie.

Chór uczestniczył w Festiwalu w kategorii chórów kameralnych. W chórze śpiewało 21 chłopców w wieku od 12 do 19 lat uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Tarnowa. Wystąpił ze swoim programem we środę 24 stycznia o godz. 10.00 w kościele garnizonowym. Ponadto, na życzenie organizatorów wystąpił z krótkim programem podczas spotkania przedstawicieli uczestników Festiwalu z prezydentem Kalisza w kaliskim Ratuszu we czwartek o godz. 20.00. Również zaproszony został do uczestnictwa w seminarium nt. Kształtowanie frazy w muzyce renesansu, podczas którego prezentował na przykładzie motetu Wacława z Szamotuł Ego sum pastor bonus sposób realizacji poszczególnych fraz motetu. Brał również udział w Koncercie Galowym w teatrze im. W. Bogusławskiego wykonując motet Aleksandro Scarlattiego Exsultate Deo. We wszystkich występach chór prowadził asystent dyrygenta i drugi dyrygent ks. Grzegorz Piekarz.

Uczestnictwo chóru w Festiwalu zaowocowało następującymi rezultatami:

***

W dniach 22-26 stycznia 2007 roku, Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses" uczestniczył w XXIX Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu, wytypowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie jako zespół reprezentujący województwo małopolskie.

Chór uczestniczył w Festiwalu w kategorii chórów kameralnych. W chórze śpiewało 21 chłopców w wieku od 12 do 19 lat uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Tarnowa. Wystąpił ze swoim programem we środę 24 stycznia o godz. 10.00 w kościele garnizonowym. Ponadto, na życzenie organizatorów wystąpił z krótkim programem podczas spotkania przedstawicieli uczestników Festiwalu z prezydentem Kalisza w kaliskim Ratuszu we czwartek o godz. 20.00. Również zaproszony został do uczestnictwa w seminarium nt. Kształtowanie frazy w muzyce renesansu, podczas którego prezentował na przykładzie motetu Wacława z Szamotuł Ego sum pastor bonus sposób realizacji poszczególnych fraz motetu. Brał również udział w Koncercie Galowym w teatrze im. W. Bogusławskiego wykonując motet Aleksandro Scarlattiego Exsultate Deo. We wszystkich występach chór prowadził asystent dyrygenta i drugi dyrygent ks. Grzegorz Piekarz.

Uczestnictwo chóru w Festiwalu zaowocowało następującymi rezultatami:

**

W dniach 22 - 26 stycznia 2007 chór uczestniczy w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "SCHOLA CANTORUM" w Kaliszu.

PROGRAM WYSTĘPU KONKURSOWEGO

1. Puer natus est nobis - chorał gregoriański (introit - Missa de Nativitate)
2. Regina caeli - Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
3. Ego sum Pastor bonus - Wacław z Szamotuł (ok. 1524- ok. 1560)
4. Szczęśliwi, którzy - Mikołaj Gomółka (ok. 1535- po 1591)
5. Gaude Maria Virgo - Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1667-1734)
6. Exsultate Deo - Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Dyryguje - ks. Grzegorz Piekarz

KAMERALNY SKŁAD CHÓRU

SOPRANY
ALTY
1
Banach Przemysław 1 Galbarczyk Bartosz
2
Piechnik Jakub 2 Lipiński Michał
3
Srebro Hubert 3 Mach Karol
4
Solak Mateusz 4 Mach Sebastian
5
Srebro Marcin 5 Rojek Mikołaj
6
Szkotak Paweł 6 Żarnowski Jan
7
Wiśniowski Michał    
TENORY
BASY
1
Hosaja Mateusz 1 Dembiński Michał
2
Kula Kamil 2 Koćwin Wojciech
3
Pisarz Łukasz 3 Kozioł Jakub
4
Ziembicki Łukasz 4 Stanienda Mateusz

Ks. Andrzej Zając
Ks. Grzegorz Piekarz

Stanisław Ogiela - kierowca


Archiwum

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PODCZAS "OBOZU ZIMOWEGO"
15-19 stycznia 2007 r.

Poniedziałek 15 stycznia 2007
9.00 - 10.30 TENORY I BASY (GP)
10.30 - 12.00 SOPRANY i ALTY (GP)
16.00 - 17.30 PRÓBA WSPÓLNA (skład do Kalisza, GP)

Wtorek 16 stycznia 2007
8.30 - 9.45 TENORY (AZ)
8.30 - 9.45 BASY ( GP)
10.00 - 11.15 SOPRANY (GP)
11.15 - 12.30 ALTY (GP)
16.00 - 18.00 PRÓBA WSPÓLNA (AZ, GP)

Środa 17 stycznia 2007
9.15 - 10.45 TENORY (AZ)
9.15 - 10.45 BASY (GP)
11.00 - 12.30 SOPRANY (AZ)
11.00 - 12.30 ALTY (GP)
16.00 - 18.00 PRÓBA WSPÓLNA (AZ, GP)

Czwartek 18 stycznia 2007
10.00 - 12.00 SOPRANY i ALTY (AZ)
10.00 - 12.00 TENORY I BASY (GP)
16.00 - 17.15 PRÓBA WSPÓLNA (AZ, GP)
17.15 - 18.15 PRÓBA WSPÓLNA (skład do Kalisza -GP)

Piątek 19 stycznia 2007
10.00 - 11.30 PRÓBA WSPÓLNA (AZ, GP)
11.30 - 12.30 PRÓBA WSPÓLNA (skład do Kalisza, GP)
16.00 - 17.30 PRÓBA WSPÓLNA (GP)
17.30 - 18.30 PRÓBA WSPÓLNA (skład do Kalisza, GP)


REPERTUAR DO PRZYGOTOWANIA PODCZAS OBOZU
15 - 19 stycznia 2007


Utwory nowe:

Missa "De Misericordia" - J. H. Botor
(Kyrie, Agnus Dei, Et incarnatus)
Adoro Te devote - Th. Kuras
Pater meus - A. Tuczapski
Gloria Patri - W. Miskinis
Deus in adiutorium - J Świder

Utwory do przypomnienia i utrwalenia:

Missa "De Misericordia" (Sanctus) - J. H. Botor
Ave Maria - F. Nowowiejski
Ego sum Pastor bonus - W. z Szamotuł
Gaude Maria Virgo - G. G. Gorczycki
Exsultate Deo - A. Scarlatti
Regina caeli - Palestrina
Szczęśliwi którzy - M. Gomółka
Sicut cervus - Palestrina
Regina caeli - Palestrina
Panie przed Twoim - S. Moniuszko
Chwalcie Pana - J. Świder
O salutaris Hostia - J. Gallus


Archiwum

KONCERT KOLĘD - Tarnów, Kościół XX. Filipinów,
Niedziela 14 stycznia 2007 r. godz. 19.30


PROGRAM KONCERTU

I. SCHOLA GREGORIAŃSKA

Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. CHÓR KAMERALNY

Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Nuż my dziś krześcijani - ze zbiorów staniąteckich

III. CHÓR MĘSKI

Wiązanka kolędowa - O. Radian
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland

IV. CHÓR MIESZANY

Cicha noc - D. Cashmore
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Nie było miejsca dla Ciebie - Lubomir Szopiński
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Lulajże Jezuniu - Stefan Stuligrosz
Dzisiaj w Betlejem - Stefan Stuligrosz

Ks. Andrzej Zając - dyrygent, słowo wiążące
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

***

KONCERT KOLĘD

Tarnów, kościół Chrystusa Dobrego Pasterza (Osiedle Legionów), sobota 30 grudnia 2006 r. godz. 18.45

PROGRAM KONCERTU

I. SCHOLA GREGORIAŃSKA

Puer natus est nobis - introit z mszy na Boże Narodzenie (Missa in die)

II. CHÓR KAMERALNY

Resonet in laudibus - Bartłomiej Pękiel
Dzieciątko dostojne - ze zbiorów staniąteckich
Dzieciątko się narodziło - kolęda ze zbiorów staniąteckich
Wesoły nam - ze zbiorów staniąteckich
Nuż my dziś krześcijani - ze zbiorów staniąteckich

III. CHÓR MĘSKI

Wiązanka kolędowa - O. Radian
Czemu płaczesz rzewnie - Marian Sawa
Bacowska kolynda - Jan Pasierb-Orland

IV. CHÓR MIESZANY

Cicha noc - D. Cashmore
Bracia patrzcie jeno - Jerzy Kurczewski
Do szopy hej pasterze - Lubomir Szopiński
Nie było miejsca dla Ciebie - Lubomir Szopiński
Powiedzcie pasterze mili - Zdzisław Bernat
Święta Panienka - Jan Maklakiewicz
Zagrały fulorki - Jan Pasierb-Orland
Niemowlątko na słomie - Maciej Małecki
Lulajże Jezuniu - Stefan Stuligrosz
Bóg się z Panny narodził - Zdzisław Bernat
Dzisiaj w Betlejem - Stefan Stuligrosz

Ks. Andrzej Zając - dyrygent, słowo wiążące
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent


Archiwum

 

BOŻE NARODZENIE 2006

Msza św. pontyfikalna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
Niedziela 25 grudnia 2006 r. godz. 10.30


UROCZYSTE WEJŚCIE BISKUPA DO KATEDRY

Dzisiaj w Betlejem (Stefan Stuligrosz) - chór z organami

MSZA ŚW.

Celebrans: Ks. Biskup Wiktor Skworc

Wejście: Bóg się rodzi - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór +_lud
Chwała: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Psalm: psałterzysta (alumn Seminarium Duchownego)
Alleluja: Alleluja w wersetem (Jan Henryk Botor) - chór
Przygot. darów: Do szopy hej pasterze (Lubomir Szopiński) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Amen: po doksologii Modlitwy Eucharystycznej - chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (ks. Kazimierz Pasionek) - chór + lud
Komunia św. Gdy się Chrystus rodzi - wszyscy
Nie było miejsca dla Ciebie (Lubomir Szopiński) - chór
Uwielbienie: PójdĄmy wszyscy do stajenki - wszyscy
Po rozesłaniu: Podnieś rękę Boże Dziecię - wszyscy
Organy

Śpiewa:
Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

 

Święto patronalne muzyki kościelnej

W środę 22 listopada 2006 roku w liturgiczne wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w której uczestniczyć będą chóry działające przy Katedrze. Po Mszy św. odbędzie się okolicznościowy koncert złożony z utworów chóralnych i organowych.

Celebrans: Ks. Andrzej Zając
Organista: Sławomir Barszcz

Chóry:

Dziewczęcy chór Katedralny PUELLAE ORANTES
ks. Władysław Pachota, dyrygent

Męski Zespół Wokalny CONCENTUS - Piotr Kuczek, dyrygent

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES,
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

MSZA ŚWIĘTA

Wejście: Wstęp organowy
Cecylio Panno śpiewna - wszyscy z organami
Kyrie: Kyrie XVI - śpiewają wszystkie chóry, wielogłosowy fragment z Missa octavi toni Orlanda di Lasso śpiewają "Pueri Cantores".
Gloria: Missa "De Angelis" - chorał gregoriański, śpiewają wszyscy naprzemiennie ze scholą ("Concentus").
Czytanie: chórzystka z chóru "Puellae Orantes"
Psalm: Missa Claromontana- (Marian Sawa), refren - wszyscy, wersety - "Concentus".
Alleluja: Missa Claromontana (Marian Sawa) - wszystkie chóry, werset - "Concentus"
Przygotowanie darów: Ubi caritas et amor - wszyscy wielogłosowo śpiewają refren, zwrotki - "Concentus"
Sanctus: Missa De Angelis (W. Menschick) - wszystkie chóry
Po doksologii: Amen - wszyscy wielogłosowo (mel. Pueri Cantores)
Agnus Dei: Agnus Dei - XVIII śpiewają wszystkie chóry, ostatnie wezwanie "Dona nobis pacem" z Missa octavi toni Orlanda di Lasso śpiewają "Pueri Cantores".
Komunia:
1. "Ave verum " (F. Poulenc) - Puellae Orantes
2. Organy: Karg-Elert, O du Liebe miener Liebe, op. 65 nr 60
Uwielbienie: Twoja jest chwała - wszyscy z organami
Po rozesłaniu: organy: Karg-Elert Lobe den Herren, den mächtigen König op.65 nr 58

KONCERT PO MSZY ŚWIĘTEJ

I. Dziewczęcy Chór Katedralny PUELLAE ORANTES
Ks. Władysław Pachota - dyrygent

De Spiritu Sancto - Petr Eben
Ave Maria - Norbert Rosseau
Tota pulchra - Vic Nees
Exsultate justi - Lodovico Grossi da Viadana

Johann Sebastian Bach, Aria F-dur,BWV587
Sławomir Barszcz, organy

II. Męski Zespół Wokalny CONCENTUS
Piotr Kuczek - dyrygent

Pueri Hebraeorum - G. P. da Palestrina
Już się zmierzka - Wacław z Szamotuł
Exsultate justi - Ludovico G. da Viadana
Modlitwa do Bogarodzicy - Józef Świder

Marian Sawa, Toccata i fuga
Sławomir Barszcz, organy

III. Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent

Ave Maria - Marek Jasiński
Angelus Domini - Franz Biebl
Alleluja. Chwalcie Pana - Józef Świder
Benedicite gentes - Marian Sawa

Na zakończenie koncertu:

Laudate Dominum (Gounod-Pasionek) - połączone chóry
(dyryguje ks. Andrzej Zając, organy - Sławomir Barszcz)

Prowadzenie koncertu:
Ks. Andrzej Zając


***

 

Święto Niepodległości

W Święto Niepodległości chór śpiewał w Katedrze podczas uroczystej Mszy św., o godz. 18.00, którą w intencji Ojczyzny celebrował Ks. Biskup Wiktor Skworc.


Wejście: Pod Twą obronę (opr. J. Łaś) - chór + lud +organy
Kyrie: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Gloria: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Alleluja: Alleluja + werset (Marian Sawa) - chór + organy
Credo: recytacja w języku polskim
Przygot. darów: Dona nobis pacem (Wojciech Kilar)) - chór
Sanctus: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Po doksologii: Amen - lud + chór
Agnus Dei: Missa Claromontana (Marian Sawa) - chór + organy
Komunia św. BądĄże pozdrowiona - lud
organy
Uwielbienie: Ciebie Boże chwalimy - chór + lud + organy
Po rozesłaniu: Boże coś Polskę - wszyscy
Psalm 136 "Ojczyzna" (Feliks Nowowiejski) - chór + organy

ks. Andrzej Zając - dyrygent
ks. Grzegorz Piekarz - organy


Archiwum

Warszawa
W dniach 7-8 paĄdziernika chór uczestniczył w VI Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych "CAECILIANUM 2006". Konkurs odbywał się w Warszawie w Katedrze Praskiej. W konkursie uczestniczyło 8 chórów kościelnych z różnych stron Polski . W wyniku finałowych przesłuchań chór uzyskał pierwsze miejsce i nagrodę główną konkursu ufundowaną przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, oraz puchar od Marszałka Sejmu Marka Jurka.

Program występu chóru

I etap:

Giovanni P. da Palestrina - Regina caeli
Alessandro Scarlatti - Exsultate Deo
Marek Jasiński - Ave Maria
Józef Świder - Pan Bóg jest mą siłą (chór męski)
Marian Sawa - Cantate Domino (z Missa Claromontana)


II etap:

Ludovico da Viadana - Exsultate justi (chór męski)
Mikołaj Gomółka - Szczęśliwi, którzy
Wacław z Szamotuł - Ego sum pastor bonus
Franz Biebl - Angelus Domini
Józef Świder - Alleluja, Chwalcie Pana
Marian Sawa - Benedicite gentes (z Missa Claromontana)


Ks. Grzegorz Piekarz
Dyrygent

***

Poniedziałek 2 paĄdziernika 2006 r. godz. 19.00

Koncert w Bazylice Katedralnej w Tarnowie dedykowany Arcybiskupowi H. J. Beckerowi z Paderborn z okazji jego wizyty w Tarnowie.

PROGRAM KONCERTU

Szczęśliwi którzy - Mikołaj Gomółka
Ego sum Pastor bonus - Wacław z Szamotuł
Regina caeli - G.P. da Palestrina

Exsultate justi - Ludovico da Viadana
Pan Bóg jest mą siłą - Józef Świder

Exsultate Deo - Alessandro Scarlatti
Alleluja. Chwalcie Pana - Józef Świder

Grzegorz Piekarz - dyrygent

*
J. S. Bach, Preludium C dur (BWV 547)

Sławomir Barszcz - organy

*
Domine non secundum - Cesar Franck
Jubilate Deo - Flor Peeters

Grzegorz Piekarz - organy
Andrzej Zając - dyrygent

 

***

Piątek 8 września 2006 r. godz. 18.00

Uroczystość Narodzenia Najśw. Maryi Panny.
Msza św. odpustowa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Celebrans: Ksiądz Biskup Wiktor Skworc

Wejście: Zdrowaś Maryjo - wszyscy
Panie: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Chwała: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Alleluja: Alleluja + werset (H.J. Botor) - chór
Wierzę: recytacja - wszyscy
Przygot. darów: Ave Maria (M. Jasiński) - chór
Święty: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Amen: aklamacja po doksologii - lud + chór
Baranku Boży: Msza Jubileuszowa (K. Pasionek) - lud + chór
Komunia: Ave verum (W.A. Mozart) - chór
BądĄże pozdrowiona - wszyscy
Uwielbienie: Uwielbiaj duszo moja - "Magnificat" - wszyscy
Po rozesłaniu: Organy

Śpiewa:

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***


Sobota - 2 września 2006 r. godz. 19.00

Koncert w kościele w Nowej Hucie-Bieńczycach ("Arka Pana") dla uczestników konferencji prezydentów Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES.


PROGRAM

Szczęśliwi, którzy (Ps. 119) - Mikołaj Gomółka (ca 1535 - po 1591)
Ego sum pastor bonus - Wacław z Szamotuł (ca 1524 - 1560)
Regina caeli - G. P. da Palestrina (1525 - 1594)
Gaude Maria Virgo - Grzegorz G. Gorczycki (1665 - 1734)
Alleluja. Chwalcie Pana (Ps. 150) - Józef Świder (*1930)
Dona nobis pacem ("Missa pro pace") - Wojciech Kilar (* 1932)

Siegfried Karg-Elert (1877 - 1933) - Nun danket alle Gott - organy

Domine non secundum - Cesar Franck (1822 - 1884)
Sanctus (Missa "De Misericordia Domini") - Henryk Jan Botor (*1960)
Alleluja - Henryk Jan Botor (*1960)
Jubilate Deo (Ps. 99) - Flor Peeters (1903 - 1986)

****
Po koncercie - poza kościołem:

Od Krakowa goście jadą * - Feliks Nowowiejski (1877 - 1946)

***

ks. Andrzej Zając - dyrygent
ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent, organy

ks. Robert Tyrała - komentarz

***

KATEDRA
Wtorek - 27 czerwca 2006 r.

O godz. 18.00 Uroczysta Msza św. jubileuszowa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiktor Skworca.

Podczas Mszy św. Chór "Pueri Cantores Tarnovienses" wykona:
Flor Peeters - "Jubilate Deo" (chór, organy)
Marian Sawa - "Missa Claromontana" (chór, organy, kotły)
(Kyrie, Gloria, Credo,
Psalm, Alleluja, Credo, Sanctus-Benedictus,
Agnus Dei, Communio)

Po Mszy św.
Feliks Nowowiejski - Psalm 136 "Ojczyzna" (chór, organy)

Ks. Grzegorz Piekarz - organy
Sylwester Malinowski - kotły
Ks. Andrzej Zając - dyrygent

***

Gościem honorowym będzie Prezydent Międzynarodowej Federacji
PUERI CANTORES - Joseph M. Torrents

 

CZCHÓW
Finał projektu "W hołdzie Janowi Pawłowi II"
Sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Czchowie
Poniedziałek 19 czerwca 2006 r. godz. 10.00

Wykład:
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając
Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów".

Koncert:
Chłopięcy Chór Katedralny "PUERI CANTORES TARNOVIENSES"

Program:
Szczęśliwi, którzy (Ps. 119)
Alleluja chwalcie Pana (Ps. 150)
Panie przed Twoim (Ps. 138)
Regina caeli
Ave Maria
Do kraju tego
Exsultate Deo
- Mikołaj Gomółka
- Józef Świder
- Stanisław Moniuszko
- G. P. Palestrina
- Marek Jasiński
- Józef Świder
- Alessandro Scarlatti

Dyrygent: ks. dr Grzegorz Piekarz

***

 


RYGLICE
Uroczystość nadania imienia prof. Czesława Majorka
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
Środa 7 czerwca 2006, godz. 10.00

MSZA ŚWIĘTA

Wejście:
Panie:
Gloria:
Alleluja:
Przygot. darów:
Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:
Communio:

Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Pod Twą obronę
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
Panie przed Twoim (Moniuszko)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Ave verum (W.A. Mozart)
Organy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Laudate Dominum (Gounod-Pasionek)
- chór + lud
- chór + lud
- chór + lud
- chór
- chór
- chór + lud
- lud + chór
- chór + lud
- chór

- chór + lud
- chór + organy

Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Ks. Grzegorz Piekarz - organy


PODCZAS AKADEMII W SZKOLE

Gaude Mater Polonia

Szczęśliwi, którzy
Alleluja chwalcie Pana
Regina caeli
Gaude Maria Virgo
Ave Maria
Do kraju tego
Exsultate Deo

Hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła (chór)


- Mikołaj Gomółka
- Józef Świder
- G. P. Palestrina
- Grzegorz G. Gorczycki
- Marek Jasiński
- Józef Świder
- Alessandro Scarlatti

Chłopięcy Chór Katedralny
PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Grzegorz Piekarz - dyrygent
Ks. Andrzej Zając - prowadzenie

***

NIEDZIELA 21 maja 2006 r.
Katedra, Msza św. w języku łacińskim, godz. 18.00


Celebrans: ks. Grzegorz Piekarz

Program śpiewów:

Wejście:
Kyrie:

Gloria:
Alleluja:
Wierzę:
Przygot. darów:

Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:

Communio:

Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Zwycięzca śmierci
Missa XVI + missa octavi toni
(O. di Lasso)
Missa De angelis (mel. gregoriańska)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
recytowane po łacinie
Benedicite gentes - Offertorium z "Missa
Claromontana" (Marian Sawa)
Missa XVIII
Amen
Missa XVIII + missa octavi toni
(O.di Lasso)
Cantate Domino - Communio z Missa
Claromontana" (Marian Sawa)
Panie dobry jak chleb
Regina caeli (Palestrina)
- wszyscy

- chór + lud
- chór + lud
- chór
- wszyscy

- chór
- chór + lud
- lud + chór

- chór + lud

- chór
- chór + lud
- chór
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

PONIEDZIAŁEK 22 maja 2006 r.
Katedra, godz. 18.00
Msza św. w intencji Ks. Biskupa Wiktora Skworca z okazji urodzin i imienin

Program śpiewów:

Wejście:
Panie:
Gloria:
Alleluja:
Przygot. darów:

Sanctus:
Doksologia:
Agnus Dei:
Communio:


Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Zwycięzca śmierci
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Alleluja (z Missa Claromontana) (M. Sawa)
Benedicite gentes (Offertorium z "Missa
Claromontana") (Marian Sawa)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Cantate Domino (Communio z "Missa
Claromontana") (Marian Sawa)
Organy
Ciebie Boże chwalimy
Regina caeli (Marian Sawa)
- wszyscy
- chór + lud
- chór + lud
- chór

- chór
- chór + lud
- lud + chór
- chór + lud

- chór

- chór + lud
- chór + organy
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy
***

 

 

WIELKI CZWARTEK
Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Katedra, 13 kwietnia 2006 r. godz. 18.00

Wejście:

Panie:
Chwała:
Aklamacja:
"Mandatum":
Przygot. darów:

Święty:
Po doksologii:
Baranku Boży:
Komunia:

Uwielbienie:
Procesja do "ciemnicy":
Powrót procesji:
Kompleta:

In virtute Crucis (K. Pasionek)
W krzyżu cierpienie
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K Pasionek)
Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Ubi caritas et amor (O. Faulstich)
Jeden chleb
Per signum crucis (F. Durante)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Amen
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Pan wieczernik przygotował
Ave verum (W.A. Mozart)
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Sław języku
O salutaris Hostia (J. Gallus)
recytacja

- chór + organy
- wszyscy
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- chór
- chór + schola
- wszyscy
- chór
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- wszyscy + chór
- wszyscy
- chór
- chór + wszyscy
- wszyscy
- chór

WIELKI PIˇTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Katedra, 14 kwietnia 2006 godz. 18.00

Wejście:
Modlitwa:
Liturgia Słowa:Ewangelia:
Modlitwa powszechna:
Adoracja Krzyża:

Komunia:
Uwielbienie:
Procesja do Grobu
Pańskiego:
Modlitwa:


Kompleta:
w ciszy
celebrans
Pierwsze czytanie
Psalm
Drugie czytanie
Chwała Tobie Słowo Boże
Męka Pańska według św. Jana

Oto drzewo Krzyża
Popule meus (Marian Sawa)
Krzyżu święty nad wszystko
Spraw niech płaczę
(Szymanowski)
Wisi na Krzyżu
Witam Cię witam
Ave verum (W. A. Mozart)
Krzyżu Chrystusa
Per signum crucis (F. Durante)
Ludu mój ludu
O Krwi najdroższa

Jezu Chryste Panie miły
celebrans
Sepulto Domino (Gorczycki)
Powrót do ołtarza: Ach Herr
(J. S. Bach)
recytacja


- lektor
- psałterzysta
- lektor
- chór
- kantorzy
- celebrans + diakon
- diakon + wszyscy
- chór
- wszyscy

- chór

- wszyscy
- wszyscy
- chór
- wszyscy
- chór
- wszyscy
- wszyscy

- wszyscy

- chór

- chór

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Katedra, 16 kwietnia 2006 godz. 10.30

Celebrans:
Wejście biskupa:
Biskup Wiktor Skworc
Regina caeli (Marian Sawa)
Organy

- chór + organy

MSZA ŚW.

Wejście:
Pokropienie:

Chwała:
Psalm:
Sekwencja:
Alleluja:
Przygotowanie darów:

Święty:
Baranku Boży:
Komunia św:


Uwielbienie:
Po rozesłaniu:
Wesoły nam dziś dzień nastał
Dalsze zwrotki "Wesoły nam..."
Niech się zmiłuje...
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
psałterzysta
Victimae paschali laudes (greg.)
Alleluja (Marian Sawa)
Angelus autem Domini (F. Anerio)
Zwycięzca śmierci
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Msza Jubileuszowa (K. Pasionek)
Otrzyjcie już
Organy
Exsultate Deo (Alessandro Scarlatti)
Ciebie Boże chwalimy
Alleluja z "Mesjasza" (J.F. Haendel)
Organy
- wszyscy
- wszyscy
- ks. biskup
- wszyscy
- alumn
- chór
- chór
- chór

- wszyscy
- wszyscy
- wszyscy
- wszyscy

- chór
- chór + wszyscy
- chór

Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES
Ks. Andrzej Zając - dyrygent
Sławomir Barszcz - organy

***

Piątek 31 marca 2006 r.
Bazylika Katedralna w Tarnowie, godz. 18.00

Chór śpiewać będzie podczas Mszy św. w 16 rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Wejście:
Kyrie:
Przed Ewangelią:
Przygotowanie darów:
Sanctus:
Agnus Dei:
Komunia św.

Uwielbienie:
Procesja do krypty:
Modlitwa w krypcie:
Przejście do zakrystii:
Wieczne odpoczywanie
Missa octavi toni (O. di Lasso)
Chwała Tobie (P. Łukaszewski)
Domine non secundum (C. Franck)
Święty (J. Ścibor)
Missa octavi toni (O.di Lasso)
Ave verum (W.A. Mozart)

organy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Dobry Jezu a nasz Panie
Sepulto Domino (G.G. Gorczycki)
Witaj Królowo
organy

- wszyscy
- chór
- chór
- chór

- wszyscy
- chór
- chór


- chór + wszyscy
- wszyscy
- chór
- wszyscy

Sobota 1 kwietnia 2006 r.
Bazylika Katedralna w Tarnowie, godz. 19.30


KONCERT - MISTERIUM
"NON OMNIS MORIAR..."

w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Udział biorą:

Dziewczęcy Chór Katedralny "Puellae Orantes"
Ks. Władysław Pachota - dyrygent

Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
Ks. Andrzej Zając - dyrygent

Tarnowska Orkiestra Kameralna

ks. Grzegorz Piekarz - organy
ks. Jacek Nowak - słowo

PROGRAM

Wprowadzenie - ks. Jacek Nowak

1. Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes

* Giovanni Battista Martini - Tristis est anima mea
* Antonio Lotti - Vere languores nostros
* Giovanni Battista Martini - Salve Regina
* Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater (część I )

2. Tarnowska Orkiestra Kameralna

*Joseph Haydn - Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu
(wersja instrumentalna - część I i II)

3. Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses

* Marian Sawa - Popule meus
* Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Sepulto Domino
* Karol Szymanowski - Spraw niech płaczę (część IV oratorium "Stabat Mater")
*Józef Świder - Do kraju tego (tekst: Cyprian Kamil Norwid)

4. Organy - ks. Grzegorz Piekarz

* Mieczysław Surzyński Improwizacja na temat pieśni "Święty Boże"

5. Połączone chóry z orkiestrą i organami

* W. A. Mozart - Ave verum
* J.S. Bach - Ach Herr... (chorał finałowy z Pasji św. Jana)

***

Czwartek 16 marca godz. 14.00.
Kościół parafialny w Ciężkowicach

Pierwszy koncert edukacyjny połączony z prelekcją dla młodzieży szkolnej z cyklu "Spotkania z muzyką chóralną". Organizatorami koncertu jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, oraz parafia Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.


PROGRAM KONCERTU

Bogurodzica - anonim z XIV wieku

Vexilla Regis prodeunt - chorał gregoriański
Ubi caritas et amor - chorał gregoriański

Exsultate justi (Ps. 32) - Ludovico da Viadana
Szczęśliwi którzy (Ps. 119) - Mikołąj Gomółka
Panie przed Twoim (Ps. 138) - Stanisław Moniuszko
Chwalcie Pana (Ps. 150) - Józef Świder

Gaude Maria Virgo - Grzegorz G. Gorczycki
Ave Maria - Marek Jasiński

Ave verum - W. A. Mozart

Do kraju tego - Józef Świder

Popule meus - Marian Sawa
Sepulto Domino - Grzegorz G. Gorczycki
Spraw niech płaczę - Karol Szymanowski

Ach Herr (Finał z Pasji św. Jana) - Johann Sebastian Bach

Dyrygują:
Ks. Grzegorz Piekarz
Ks. Andrzej Zając

Komentarz do koncertu:
ks. Andrzej Zając


zy koncert edukacyjny połączony z prelekcją dla młodzieży szkolnej z cyklu "Spotkania z muzyką chóralną". Organizatorami koncertu jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, oraz parafia Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.


PROGRAM KONCERTU

Bogurodzica - anonim z XIV wieku

Vexilla Regis prodeunt - chorał gregoriański
Ubi caritas et amor - chorał gregoriański

Exsultate justi (Ps. 32) - Ludovico da Viadana
Szczęśliwi którzy (Ps. 119) - Mikołąj Gomółka
Panie przed Twoim (Ps. 138) - Stanisław Moniuszko
Chwalcie Pana (Ps. 150) - Józef Świder

Gaude Maria Virgo - Grzegorz G. Gorczycki
Ave Maria - Marek Jasiński

Ave verum - W. A. Mozart

Do kraju tego - Józef Świder

Popule meus - Marian Sawa
Sepulto Domino - Grzegorz G. Gorczycki
Spraw niech płaczę - Karol Szymanowski

Ach Herr (Finał z Pasji św. Jana) - Johann Sebastian Bach

Dyrygują:
Ks. Grzegorz Piekarz
Ks. Andrzej Zając

Komentarz do koncertu:
ks. Andrzej Zając